Revista revistelor - SANGIDAVA

Distribuie pe:

Prin purtarea de grijă a neobositului cărturar topliţean Ilie Şandru, a mai apărut un număr al publicaţiei sangidava, care va fi prezentat în cadrul Zilelor „Miron Cristea.

Volumul e structurat pe trei secţiuni: I, MIRON CRISTEA şi BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ, dr. Florin Bengean : Miron Cristea şi conferinţele învăţătoreşti de la Deda din anul 1906, pr.dr. Petru Cătineanu: Viaţa socială a Bisericii, prof. dr. Traian Chindea: Despre viziunea antisemită a Patriarhului Elie Miron Cristea în perioada în care a fost prim-ministru al României(1938-1939), prof.dr. Anton Coşa: Concordatul dintre România şi Sfântul Scaun, Ilie Frandăş: Mănăstiri româneşti de pe Valea Superioară a Mureşului, dispărute, dr. Ioan Lăcătuşu: Cercetări privind ctitorul Bisericii Ortodoxe din Mărcuş-Covasna, Elisei Tăraş,alias Alecse Popescu, Lazăr Lădariu - Târgu-Mureş, Miron Cristea: O rugăciune-poem, dr. Ilie Manole: Mitropolitul primat dr. Miron Cristea, prof. Vilică Munteanu: Însemnări pe vechi cărţi bisericeşti despre fenomene naturale, pr.drd. Laurenţiu-Gabriel Panciu: Aspecte ale vieţii socio-eclesiale, prof. Ilie Şandru: dr. Elie Miron Cristea, patrarhul reîntregirii spirituale a neamului românesc; II. ISTORIE: Prof. Nicolae Balint: Aspecte referitoare la activitatea unor instanţe judecătoreşti mureşene în primii ani după Marea Unire din 1918, prof. dr. Liviu Boar, prof. Mariana Boar: Topliţa la 1853, dr. Elena Chiaburu: Recvirarea clopotelor transilvane în Primul Război Mondial, Prof.univ.dr. Ion Giurcă: Locul şi rolul reginei Maria în pregătirea intrării României în Războiul de Întregire, dr. Vasile Lechinţan: Viaţa cotidiană a românilor din Gheorgheni în perioada interbelică, dr. Marcin Marynovski: Comunitatea oraşului polonez Bochnia din a doua jumătate a sec.XIX. Legăturile cu ţinuturile româneşti, Arh. Ioan-Eugen Man: Din istoricul Primăriei din Topliţa. Demersuri pentru construirea unui nou sediu, în perioada interbelică, dr. Silviu-Daniel Nicolae: Planul demonstraţiilor iredentiste maghiare organizate în Transilvania de Liga Revizionistă din Budapesta la 20 august 1929, dr. Virgil Pană: Românii din Topliţa pe fronturile Război Mondial, prof.univ.dr. Alexandru Porţeanu: Un secol de la începutul luptei armate pentru eliberarea Transilvaniei şi a Banatului. Consideraţii introductive, conf.univ.dr. Gavriil Preda: Poziţia puterilor din Antanta privind condiţiile intrării României în Primul Război Mondial, dr. Alin Spânu: Vasile Stoica, victima serviciilor de informaţii austro-ungare(1914, prof.Vasile Stancu: Nicolae Iorga şi Războiul de (Re)întregire, conf.univ.dr. Ştefan Vodă: Consecinţele ocupaţiei străine în Dobrogea în timpul Primului Război Mondial; III. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE, Nicolae Băciuţ: Eminescu: Cernăuţi - Blaj, un drum iniţiatic -150, dr. Gheorghe Bejan: Asociaţia romano-catolicilor din Moldova, prof. Pamfil Bilţiu, prof. Maria Bilţiu: Contribuţii la cercetarea unor aspecte de etnologie juridică în Maramureş, prof.dr. Nicolae Bucur: Etnologul Nicolae Dunăre - prestigios cercetător al regiunilor noastre geografice, Prof. Alexandru Ciubîcă - Târgu-Mureş: Perioda şcolarităţii şi ucenicia juridică ale lui Alexandru Papiu - Ilarian, dr. Adrian Deheleanu: Revista timişoreană de cultură ,,Orizont" în 1964. O istorie, prof. Ligia-Dalila Ghinea: Poezia primăverii, poezia, prof.dr. Viorica Lazăr: Destinul literaturii române, dr. Dorel Marc , Livia Marc: Plutăritul pe Mureş. Legislaţie, cutume, practici şi obiceiuri(sec.XVIII-XX, pr. Ioan Morar: O mică poveste despre un mare Om, Prof. Dimitrie Poptămaş: Traian Duşa, cronicar al timpurilor sale, prof. drd. Violeta Rus: Particularităţile fonetice ale graiului din zona geografică a Topliţei, col (r) Dumitru Stavarache: Aurel Pavel Bănuţ(1881-1970). Documente inedite din fondul de manuscrise al Bibliotecii Naţioale a României. Corespondenţa, prof. Ilie Şandru: O familie de iobagi români ridicată în rândul nobilimii transilvănene, Prof. Ioan Torpan: dr. Eugen Nicoară comemorat de reghineni la 30 de ani de la trecerea în eternitate. 

Lasă un comentariu