„Râurile se întorc la izvoare" CĂRTURARUL LAZĂR LĂDARIU - CETĂŢEAN DE ONOARE AL LOCALITĂŢII NATALE, IDICEL-SAT

Distribuie pe:

Duminică, 17 iulie 2016, de la ora 17, la biserica ortodoxă cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil" din Idicel-Sat a avut loc şedinţa Consiliului Parohial al Parohiei Ortodoxe Române Idicel-Sat, condusă de preacucernicul părinte paroh Cosmin Maftei. În cadrul şedinţei, s-a luat în dezbatere şi s-a analizat şi propunerea venită din partea pr. prof. dr. Florin Bengean (care a luat parte la şedinţă), conform căreia să i se acorde distinsului cărturar şi mare patriot român LAZĂR LĂDARIU, titlul de CETĂŢEAN DE ONOARE al localităţii Idicel-Sat, domnia sa fiind cel mai reprezentativ fiu pe care l-a dat această minunată aşezare în întreaga sa istorie.

După ce Florin Bengean a lansat în mod oficial propunerea, membrii Consiliului Parohial, în frunte cu preotul Cosmin Maftei, au analizat această iniţiativă, pe care au considerat-o lăudabilă şi extrem de potrivită şi binevenită. Întrucât toţi membrii Consiliului Parohial, împreună cu preotul paroh, au fost de acord în unanimitate cu această propunere, s-a încheiat procesul verbal al şedinţei, în care s-a precizat faptul că domnul LAZĂR LĂDARIU A FOST DECLARAT CETĂŢEAN DE ONOARE AL LOCALITĂŢII IDICEL-SAT, titlul urmând să-i fie decernat oficial în cadrul festivalului de folclor care va avea loc la Idicel-Sat în ziua de 14 august 2016.

Iată ce ne-a declarat preotul paroh Cosmin Maftei: „Este o mare onoare că o astfel de personalitate precum domnul Lazăr Lădariu s-a născut în localitatea Idicel-Sat. Este o bucurie pentru noi, cei de azi, că avem prilejul să-i acordăm domnului Lazăr Lădariu titlul de CETĂŢEAN DE ONOARE al localităţii sale natale, IDICEL-SAT. Îl felicităm pentru întreaga activitate a domniei sale şi Îl rugăm pe bunul Dumnezeu să-i dăruiască multă sănătate, mult bine şi spor în tot ceea ce face."

Domnul Lazăr Lădariu s-a născut într-o zi sfântă, într-o zi de măreaţă sărbătoare pentru creştinătate. A venit pe lume de sărbătoarea Bunei Vestiri - 25 martie, a anului 1939, în frumoasa localitate Idicel-Sat, de pe atât de binecuvântata vale a Mureşului Superior, într-o familie de oameni harnici, cinstiţi şi cu frică de Dumnezeu, fiind fiul lui Mihail şi Fironica, care au insuflat copiilor lor dragostea faţă de Dumnezeu şi de poporul român, dar şi un adevărat cult al muncii cinstite şi neîntrerupte, fapte care caracterizează întreaga viaţă a celui care urma să fie un luminător al poporului român, distinsul cărturar Lazăr Lădariu. Domnul Lazăr Lădariu a petrecut frumoşii ani ai copilăriei la umbra sfintei biserici din Idicel-Sat şi a crescut şi sub ochii preotului, întrucât gospodăria părinţilor săi e cea mai apropiată de biserică din tot satul. Permanent domnul Lazăr Lădariu se mândreşte cu originea sa de idicean, pe oriunde l-au purtat paşii, atât în ţară cât şi în străinătate, domnia sa a împărtăşit bucuria de a se fi născut la Idicel-Sat. Domnia sa spunea cu un prilej că atunci când Domnul Îndurărilor Îl va chema la El, îşi doreşte să fie o stea care să lumineze deasupra Idicelului său drag.

Pentru domnul Lazăr Lădariu, Idicelul reprezintă raiul copilăriei, bucuria tinereţii, locul împlinirilor, nostalgia amintirilor, visele curate, gândurile aşezate, bucuria întruchipată în sfântul cuvânt „acasă". Localitatea Idicel-Sat reprezintă într-adevăr acea vatră a românismului, a creştinismului curat şi sănătos, a respectului, a dragostei şi a legăturii indestructibile care trebuie să existe între toţi cei care simt româneşte şi a căror inimă vibrează intens pentru sfântul nostru neam românesc.

Cărturarul Lazăr Lădariu este cel mai ilustru fiu pe care l-a dat Idicelul în întreaga sa istorie. Înzestrat de Dumnezeu cu o minte ageră şi pătrunzătoare, cu orizonturi largi, cu o sete neostoită de cunoaştere, stăpân pe o cultură generală temeinică, cu o putere de muncă neobişnuită, cărturarul Lazăr Lădariu a pus, la rândul său, toţi talanţii cu care a fost dăruit de Dumnezeu în slujba neamului românesc şi a credinţei strămoşeşti a poporului nostru românesc. Fiind înzestrat cu o voinţă hotărâtă, pasionat de realizări, calculat în fapte, cu o viziune clară a lucrurilor, fără teamă de boală, piedici sau împotriviri, cu o dragoste dusă până la sacrificiu pentru neamul românesc, cărturarul Lazăr Lădariu a putut în cei peste 50 de ani de activitate să îmbogăţească patrimoniul cultural al neamului nostru românesc.

Pe lângă faptul că este un reprezentant de marcă al literaturii române contemporane, domnul Lazăr Lădariu se manifestă permanent şi ca un înflăcărat patriot, iubitor al poporului român şi luptător credincios pentru sfântul nostru neam românesc. La acestea l-au îndemnat nu numai credinţa şi dragostea sa adâncă faţă de Sfânta noastră Biserică strămoşească, ci şi faptul că domnia sa s-a identificat cu toată fiinţa sa cu poporul din mijlocul căruia s-a ridicat. În felul acesta a ştiut să îmbine în chip pilduitor dragostea de neam cu cea de Biserică, cărora le-a slujit deopotrivă, fără rezerve şi fără încetare, bucurându-se astfel de o aleasă preţuire şi de o profundă apreciere din partea tuturor celor care îl cunosc.

Aducem cuvânt de apreciere şi felicitare membrilor comunităţii din Idicel-Sat care au luat această înţeleaptă decizie de a-l declara pe Lazăr Lădariu Cetăţean de onoare al comunităţii lor, este o decizie extrem de potrivită, întrucât reprezintă recunoaşterea marilor merite ale unei ilustre personalităţi contemporane a poporului român.

Lasă un comentariu