Păstorul de suflete

Distribuie pe:

Părintele Cleopa, Dumnezeu să-l odihnească între cei aleși ai Săi! -, spunea o istorioară adevărată, din care fiecare poate înțelege cât de mare bucurie și fericire are în ceasul morții și în ziua Judecății de Apoi cel care s-a silit, în viață, la înmulțirea talantului său, spre folosul sufletesc al altora și spre slava lui Dumnezeu.

A fost un dascăl și preot, propovăduitor al cuvântului lui Dumnezeu, care în toată viața sa predica, învăța și îndemna pe oameni la părăsirea păcatelor și la lucrarea faptelor bune. Pe unii îi îndemna să se ducă la spovedanie, pe alții îi îndemna să facă milostenie, pe alții, care erau învrăjbiți, îi sfătuia să se împace cu frații lor, pe alții îi îndemna să meargă regulat la biserică și să citească sfintele cărți, iar pe alții îi îndemna la post, la rugăciune, la curățenie și înfrânare. Astfel, bunul dascăl nu se lenevea la mântuirea sa și a fraților săi în credință.

Ajungând la bătrânețe și în clipa morții, era, ca oricare om, în mâhnire și frică de ceasul acela, în care și Mântuitorul s-a întristat, zicând: „Întristat este sufletul Meu până la moarte" (Mc. 14, 34). Dar, pe când își dădea sufletul, fiindcă se silise toată viața la îndreptarea și mântuirea multora, deodată a văzut o ceată mare, de mii de suflete, strălucind ca soarele, care l-au întâmpinat cu mare veselie și i-au spus:

- Fratele nostru iubit, tu ne-ai luminat pe noi cu cuvântul lui Dumnezeu și prin tine am părăsit păcatul și ne-am îndreptat a sluji lui Hristos, care, cu a Sa milă și îndurare, ne-a trecut din moarte în viață. Acum am fost trimiși de Dumnezeu să te întâmpinăm întru ieșirea ta din această viață, și să călătorim cu tine, petrecându-te până la cer, după cum avem porunca Ziditorului nostru. Această mare ceată de suflete mântuite a însoțit la cer, cu mare bucurie, pe cel care s-a ostenit la mântuirea sufletelor lor.

Iată, deci, cum și-a înmulțit talantul acest dascăl fericit și câtă bucurie a avut în vremea sfârșitului său, pentru osteneala ce a depus-o la mântuirea atâtor suflete.

Astăzi, 20 iulie 2016, Păstorul de suflete, Poetul național de la care am învățat cele mai frumoase poezii despre părinți, despre neam și țară, publicistul și omul politic, întemeietorul și coordonatorul Cenaclului „Flacăra", Adrian Păunescu, ar fi împlinit 73 de ani. Dumnezeu să-l odihnească!

Lasă un comentariu