„CUGETĂRI FILOCALICE”

Distribuie pe:

„Frații mei! Să nu uitați de rugăciunea neîncetată și de meditația voastră către Dumnezeu. Păziți inima voastră de gândurile străine și să nu cugetați ceva despre vreun om ci totdeauna să cercetați în ceea ce faceți, siliți-vă să îndreptați răul, rugând pe Bunul Dumnezeu să vă păzească să nu mai cădeți în viitor în ispitele păcatelor. Să nu vorbiți în deșert între voi, să nu îndrăzniți orice, și fiecare dintre voi să ia aminte la sine, la Dumnezeu, la meditație și la sufletul său în ascuns. Nu vă certați între voi și nu vorbiți împotriva cuiva, nici nu judecați pe cineva. Să nu lăsați în inima voastră nici ura, nici pisma împotriva aproapelui. nici să fie ceva în gura voastră și altceva în inima voastră. Căci Dumnezeu nu se lasă înșelat, ci toate le vede: și cele ascunse, și cele arătate".

Sfântul ISAIA PUSNICUL,

„FILOCALIA" vol. XII, PAG. 39-40

***

„Să ne îngrijim fraților de noi înșine ca să plăcem lui Dumnezeu; să săvârșim după putere faptele noastre și să facem mădularele noastre să se potrivească firii, ca să aflăm milă în El în ceasul ispitei, la Cel ce are să vină pentru toată lumea, cerând totdeauna bunătatea Lui, ca să se unească ajutorul Lui cu smerenia noastră: ca să ne mântuiască pe noi de vrăjmașii noștri. Înainte de orice, avem nevoie de smerita cugetare pentru a fi totdeauna gata la orice încercare a diavolului. De greșești ceva, nu minții din rușine, ci ai curajul să spui: Iartă-mă; de-ți spune cineva vreun cuvânt aspru, să nu-ți înalți inima ta, căci mânia lui Dumnezeu nu va întârzia să vină".

Ibidem, pag. 48-49

***

„Rugăciunea este lumina sufletului, deschizându-i cărarea spre Hristos ca model pentru nejudecarea altora, scăpându-te de închiderea în egoismul mândriei tale. A vorbi rău de aproapele tău, e una cu a păcătui împotriva lui Dumnezeu, căci Dumnezeu pe toți îi iubește și vrea să-i câștige prin iertare uniți în El. Să nu te amăgească nimeni, ci precum pământul nu poate rodi fără sămânță și apa din el, tot așa omul nu poate să rodească fără neplăcutele ispite și smerita cugetare. Să păstrăm în noi frica de Dumnezeu păzind și păstrând făptuirea faptelor bune, nepricinuind conștiinței noastre sminteli, ci luând aminte la noi înșine și la Dumnezeu".

Ibidem, pag. 59

P.S. Să luăm aminte la cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: „PRIVEGHEAȚI ȘI VĂ RUGAȚI CĂCI NU ȘTIȚI NICI ZIUA NICI CEASUL..." și „CERUL ȘI PĂMÂNTUL VOR TRECE, DAR CUVINTELE MELE NU VOR TRECE".

„COMORI FILOCALICE" vol. II

Lasă un comentariu