Până la 125.000 de lei, FONDURI NERAMBURSABILE PENTRU ANTREPRENORII DIN MEDIUL RURAL

Distribuie pe:

În Monitorul Oficial nr. 513 și 513 bis, din 7 iulie 2016, a fost publicat Ordinul ministrului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri nr. 694/2016 privind procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis din cadrul programului național multianual pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în mediul rural.

Planurile de afaceri, înscrise online

Programul oferă antreprenorilor de la sate posibilitatea să primească un ajutor de la stat de până la 125.000 de lei, reprezentând cel mult 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate, beneficiarul trebuind să contribuie cu minimum 10%.

Departamentul pentru IMM (Întreprinderi Mici și Mijlocii), Mediu de Afaceri și Turism, a anunțat pe site-ul propriu că antreprenorii interesați pot să își înscrie planurile de afaceri online, în perioada 20 - 29 iulie, pe site-ul www.aippimm.ro.

„Pentru participarea la program, fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user și parolă. După crearea contului de înscriere, aplicația va trimite automat pe adresa de e-mail a solicitantului un mesaj și un link de confirmare. După confirmare, aplicația de înregistrare a planului de afaceri va deveni activă pentru completarea on-line a planului de afaceri și încărcarea în aplicație a documentelor solicitate", se precizează în procedura de implementare.

Solicitanții trebuie să își desfășoare activitatea în sate

Programul destinat afacerilor de la sate, ce se va desfășura în premieră pe teritoriul țării noastre, are alocat un buget total de 25,9 milioane de lei pentru anul 2016, estimându-se că vor exista cel puțin 207 beneficiari ai sprijinului financiar.

În program, pot intra microîntreprinderile, IMM-urile, dar și persoanele fizice autorizate (PFA) și întreprinderile individuale, cu precizarea că fiecare dintre aceste entități trebuie să îndeplinească o serie de criterii pentru a putea primii banii.

Concret, societatea solicitantă trebuie să aibă sediul în mediul rural și tot acolo să își desfășoare activitatea; să fie înregistrată pe teritoriul României la Oficiul Registrului Comerțului și să își desfășoare activitatea de cel puțin trei ani fiscali consecutivi; codul CAEN pentru care solicită finanțare să fie eligibil în cadrul programului; să nu aibă datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru; să nu se afle în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare etc.

Odată obținuți, banii de la stat vor putea fi investiți, printre altele, în echipamente IT, mașini, utilaje, birotică, utilaje, autoutilitare, crearea unui site de prezentare, servicii de promovare, cursuri de antreprenoriat sau consultanță.

Pentru a obține un punctaj maxim, aplicanții trebuie să aibă cel puțin un loc de muncă ocupat la data lansării aplicației electronice de înscriere și să creeze, prin proiect, minimum trei locuri de muncă.

Domenii de activitate eligibile

Potrivit procedurii, firmele beneficiare pot activa în industria alimentară; fabricarea produselor textile sau a articolelor de îmbrăcăminte; tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor; prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite; fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice; fabricarea altor produse din minerale nemetalice; industria metalurgică; industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini utilaje și instalații (cu excepția societăților care desfășoară activități aferente fabricării armamentului și muniției); fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice, a echipamentelor electrice și a mobilei.

Banii primiți de la stat vor putea acoperi cheltuieli efectuate pentru aparate și instalații de măsură, control, reglare; autoutilitare, pentru transportul produselor proprii; echipamente IT; achiziționarea de spații de lucru, spații de producție; realizarea unui site pentru prezentarea activității solicitantului și cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale, în limita sumei de 4.500 de lei.

Lasă un comentariu