„RĂZBOI" LA ,,CASA IANCULUI"

Distribuie pe:

Miercuri, 20 iulie 2016, domnul dr. Felician Suciu a susţinut la ,,Casa Iancului" o temă extrem de interesantă şi anume ,,Evenimente internaţionale care au condus la declanşarea Primului Război Mondial şi intrarea României în conflagraţie." Aşa cum îl cunoaştem deja, domnul dr. Felician Suciu şi-a pregătit cu multă minuţiozitate expunerea, mai ales că ştia că în auditoriu erau mai mulţi militari de carieră.

Am audiat una din cele mai interesante şi documentate teme care a cuprins extrem de multe elemente de noutate, mari şi dureroase adevăruri în referire la jocurile marilor puteri, situaţia României la intrarea ei în război, promisiunile neonorate ale aliaţilor, trădările şi insubordonările unora, slaba înzestrare a armatei noastre, dar şi neînţelegerea uneori a situaţiei reale, ambiţiile periculoase şi chiar trădările unor conducători ai Armatei Române, toate repercutându-se în ultimă instanţă asupra jertfelnicului şi disciplinatului ostaş român, care a plătit un nemeritat şi prea greu tribut de sânge în prima parte a războiului.

Materialul, cu dureroasele sale dezvăluiri ne-a făcut să înţelegem nu numai adevărata faţă a războiului, urâţenia, monstruozitatea lui, dar şi jocurile făcute de marile puteri pentru a-şi atinge interesele de dominaţie economică, teritorială, în care statele mici aproape că nu contau decât ca şi carne de tun. Şi să nu credeţi cumva că astăzi nu este la fel.

Expunerea a generat intervenţia mai multor participanţi care au pus întrebări, au venit cu completări proprii, cu sugestii, aşa cum, de o bună bucată de timp se desfăşoară activităţile la ,,Casa Iancului". Este, în primul rând, meritul incontestabil al preşedintelui Societăţii Cultural-Patriotice ,,Avram Iancu" dl Ioan Berţa, că se străduieşte să ţină trează atenţia auditoriului cu lectori de valoare şi cu teme de larg interes.

În final subsemnatul a citit din creaţia proprie trei poezii cu subiecte la temă.

Lasă un comentariu