Deţinuţilor fără venituri li se vor elibera gratuit acte de identitate

În şedinţa de miercuri (20 iulie 2016), Guvernul a decis să vină în ajutorul persoanelor fără venituri aflate în executarea unei pedepse sau a unei măsuri educative privative de libertate care nu au acte de identitate sau ale căror acte au expirat, scutindu-le de la plata taxei extrajudiciare de timbru aferentă eliberării actelor de identitate noi.

„Măsura aprobată vizează numai persoanele reţinute, arestate, condamnate la pedeapsa cu închisoare sau la detenţie pe viaţă şi cele aflate în executarea măsurii de internare într-un centru educativ sau de detenţie cărora, prin hotărârea de condamnare, nu li s-a interzis dreptul la vot.

În acest fel, statul, prin autorităţile publice competente, asigură acestei categorii de persoane toate condiţiile pentru a-şi exercita în mod liber dreptul de vot, ele având, prin lege, dreptul de a vota în incinta unităţilor de detenţie.

Din efectivul total de 28.312 deţinuţi aflaţi în unităţile penitenciare la data de 30 septembrie 2015, au fost identificaţi 8.752 fără acte de identitate sau ale căror acte au expirat. Dintre aceştia, 5.026 sunt în imposibilitatea de a-şi achita cheltuielile aferente (cheltuieli de producere şi eliberare, taxa extrajudiciară de timbru, cheltuieli pentru fotografii, eventuale cheltuieli suplimentare pentru eliberarea în prealabil a actelor de stare civilă necesare emiterii cărţilor de identitate ş.a.). Costurile totale ale exceptării lor de la plată sunt estimate la 25.130 lei.

Până în prezent, exceptarea de la plata acestor taxe pentru persoanele aflate sub o măsură privativă de libertate şi care nu dispun de mijloace financiare avea un caracter dispozitiv, fiind acordată de şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor", precizează Guvernul, printr-un comunicat de presă.

 

Lasă un comentariu