Încă un „hop" de trecut, iar Festivalul Medieval Sighişoara 2016 poate să înceapă

Distribuie pe:

Potrivit primarului municipiului Sighişoara, Ovidiu Mălăncrăvean, comisia de evaluare a celor două contestaţii făcute pentru sistarea procedurii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2016, inclusiv la adresa Festivalului Medieval, a respins punctual fiecare susţinere din contestaţiile respective. Suplimentar, s-a solicitat un punct de vedere al comisiilor juridice şi economice din cadrul Consiliului local, după avizarea cărora proiectul privind finanţarea Festivalului Medieval să intre în Consiliu local pentru aprobare.

Despre faptul că în acest an cheltuielile financiare prevăzute a fi suportate din bugetul local rămân la 129.000 lei sau, ca şi în anii trecuţi, i se dă organizatorului cu titlu gratuit spaţiul public aferent spectacolului şi cel adiacent de pe stradelele Cetăţii, folosit de comercianţi, dar cu autorizaţie de funcţionare eliberată de Primărie, pentru care aceştia plătesc taxa aferentă celor trei zile de funcţionare, primarul Ovidiu Mălăncrăvean ne-a declarat că, tocmai pentru a nu se încălca legea, a solicitat un punct de vedere din partea Comisiei juridice: „Deocamdată, procedura îşi urmează calea, iar dacă se constată că ceea ce solicită organizatorul are temei legal, atunci Festivalul îşi va urma calea legală. Un demers, corect, legal şi cinstit, pe care ni-l asumăm".

Un comunicat de ultimă oră venit de la Primăria Sighişoara face ca data programată a Festivalului să se clatine: „Data stabilită organizării Festivalului Medieval rămâne 29 - 31 iulie 2016, doar dacă proiectul de finanţare supus aprobărilor va întruni necesarul de voturi în Consiliul local. Comisia juridică, întrunită în 21 iulie 2016 pentru a analiza proiectul depus în baza Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţii nonprofit de interes general, înregistrat la Municipiul Sighişoara sub nr. 13889/26.05.2016 de către Asociaţia Culturală ,,Teatrul Scena" din Târgu-Mureş, a dat aviz negativ, motivul fiind Anexa 5 din proiectul depus, respectiv Bugetul de venituri şi cheltuieli, punctul I (1) lit.d, ce presupune subînchirierea domeniului public care contravine regimului juridic al domeniului public. Totodată aceeaşi Comisie consideră că trebuie respectat şi art. 136 din Constituţia României.

În şedinţa Consiliului Local Sighişoara, se va dezbate şi stabili data la care poate fi organizat Festivalul ,,Sighişoara Medievală", astfel încât evenimentul să se desfăşoare în condiţiile prevăzute de Lege", se arată în comunicatul semnat de primarul Ovidiu Dumitru Mălăncrăvean.

Lasă un comentariu