Sava Negrean Brudaşcu, în concert la Reghin

Distribuie pe:

Spaţiul românesc a fost, este şi va fi pentru totdeauna, un izvor nesecat din care ţâşnesc adevăratele perle ale românismului, aceste perle fiind bineînţeles creaţiile folclorice, poeziile populare etc., care izvorăsc din folclorul atât de bogat al poporului românesc, în speţă, al spaţiului transilvănean. Prin folclorul nostru, noi, românii, ne păstrăm identitatea naţională. Din spaţiul acesta mirific al Ardealului, avea să răsară pe lume cea care va deveni peste timp o regină a muzicii populare româneşti, distinsa doamnă SAVA NEGREAN BRUDAŞCU. Mult îndrăgita noastră interpretă de muzică populară românească a încântat de-a lungul anilor sufletele românilor de pretutindeni prin originalitatea, acurateţea şi măiestria cu care a ştiut să modeleze folclorul românesc ducându-l până la rang de virtute. Glasul reputatei artiste Sava Negrean Brudaşcu a răsunat în chip divin pe marile scene ale lumii întregi, aducând faimă şi cinste ţării noastre şi folclorului nostru românesc.

În cadrul Zilelor Municipiului Reghin, în ziua de sâmbătă, 23 iulie 2016, îndrăgita interpretă a cântecului popular românesc, doamna Sava Negrean Brudaşcu a susţinut la Reghin un memorabil recital de muzică populară, care a încălzit inimile şi sufletele tuturor celor prezenţi. Domnia sa este o prezenţă extrem de agreabilă, fire caldă şi prietenoasă. Am avut bucuria de a o cunoaşte personal şi de a afla adevărata valoare a omului Sava Negrean Brudaşcu, precum şi a artistului desăvârşit.

Această „regină a cântecului popular românesc", prin cântecul său, prin activitatea sa, dovedeşte o mare dragoste de ţară, de neam, de credinţă. Prin tot ceea ce face, domnia sa propovăduieşte aceste valori sfinte ale neamului nostru românesc.

Pe lângă faptul că este o reprezentantă de marcă a folclorului românesc şi a cântecului popular, doamna Sava Negrean Brudaşcu se manifestă permanent şi ca o iubitoare a poporului român şi o luptătoare credincioasă pentru sfântul nostru neam românesc. La acestea au îndemnat-o nu numai credinţa şi dragostea sa adâncă faţă de valorile folclorului românesc, de Sfânta noastră Biserică strămoşească, ci şi faptul că domnia sa s-a identificat cu toată fiinţa sa cu poporul din mijlocul căruia s-a ridicat. În felul acesta a ştiut să îmbine în chip pilduitor dragostea de cântec, de neam cu cea de Biserică, cărora le-a slujit deopotrivă şi o face şi pe mai departe, fără rezerve şi fără încetare, bucurându-se astfel de o aleasă preţuire şi de o profundă apreciere din partea tuturor celor care o cunosc. Doamna Sava Negrean Brudaşcu se înscrie fără îndoială şi pe bună dreptate, în galeria marilor oameni de cultură ai neamului nostru românesc, pentru profundul profesionalism al domniei sale, precum şi pentru seriozitatea pe care a arătat-o în tot ceea ce a întreprins dânsa. Domnia sa se impune în societatea românească ca un model de om împlinit şi de artist desăvârşit.

Stimată doamnă Sava Negrean Brudaşcu, vă dorim multă sănătate şi ajutor de la Dumnezeu în toate demersurile dumneavoastră şi să încântaţi mulţi mulţi ani de acum înainte sufletele românilor cu muzica dumneavoastră extraordinară.

Lasă un comentariu