„COMORI FILOCALICE"

Distribuie pe:

„Precum amintirea focului nu încălzeşte trupul, aşa credinţa fără dragoste nu lucrează în suflet iluminarea cunoştinţei. Precum lumina soarelui atrage ochiul cel sănătos, aşa şi cunoştinţa lui Dumnezeu atrage spre sine în chip firesc mintea curăţită prin dragoste. Mintea curată este aceea care s-a despărţit de neştiinţă şi e luminată de lumina dumnezeiască. Suflet curat este acela care s-a eliberat de patimi şi se bucură neîncetat de dragostea Dumnezeiască. Nepătimirea (ferirea de păcate) este o stare paşnică a sufletului, care face ca acesta să se mişte cu anevoie spre răutate".

Sfântul MAXIM MĂRTURISITORUL,

„FILOCALIA" vol. II, pag. 74

***

„Cel ce iubeşte pe Dumnezeu nu întristează pe nimeni şi nici nu se întristează pentru cele vremelnice. Roadele iubirii sunt: a face bine aproapelui din toată inima, a răbda îndelung, a fi cu îngăduinţă şi a folosi lucrurile cu dreaptă judecată. Cel ce iubeşte pe Dumnezeu trăieşte pe pământ o viaţă curată, în rânduieli şi privegheri, meditând totdeauna numai la ceea ce este bun şi plăcut lui Dumnezeu şi oamenilor".

Ibidem pag. 76

***

„Dacă pofteşte cineva ceva, să se lupte pentru a le dobândi. Dar dintre toate bunurile şi lucrurile vrednice de poftit este Dumnezeu, unul fără de asemănare şi vrednic de dorit prin fire. Dacă vrei ca pacea lui Dumnezeu să vină peste tine să nu-ţi întinezi trupul cu fapte de ruşine şi sufletul cu gânduri viclene şi slavă deşartă. Cel ce se teme de Dumnezeu are pururea însoţitor Smerenia, şi prin gândurile acesteia vine la dragoste şi la mulţumirea către Dumnezeu. Să nu-ţi întinezi mintea ta, răbdând gânduri de poftă şi de mânie, ca nu cumva căzând din rugăciunea curată să te cuprindă duhul moleşelii".

Ibidem pag. 77

P.S. Să luăm aminte la cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: „Privegheaţi şi vă rugaţi că nu ştiţi nici ziua nici ceasul..." şi „Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece".

„Comori Filocalice" vol. II

Lasă un comentariu