LA TÂRNĂVENI, LANSAREA CĂRŢII „ACASĂ", DE PREOT PROFESOR, DOCTOR ÎN FILOLOGIE AUREL HANCU

Distribuie pe:

Modernul şi necesarul Centru Social „VICTORIA", prin amenajarea căruia spaţiul dintre podul de pe râul Târnava Mică şi Spitalul municipal a primit o nouă înfăţişare, mai estetică şi mai funcţională, a fost locul în care marţi, 19 iulie a. c., s-a lansat noua creaţie a prolificului scriitor târnăvenean, Aurel Hancu, ajuns la o vastă şi valoroasă operă cuprinzând volume de poezii, monografii critice, traduceri, publicistică. Factorii care au făcut posibilă această acţiune au fost Primăria municipiului Târnăveni, prin punerea la dispoziţie a centrului social, Despărţământul ASTRA„Gheorghe Oprean", Cenaclul literar „Elena din Ardeal", îndrumat în ultimii 45 de ani, chiar de autorul cărţii lansate, precum şi Biblioteca municipală.

S-a încetăţenit ca asemenea evenimente să se deruleze conform unui desfăşurător, pentru a se asigura cursivitatea şi ordinea necesară, pentru a capta interesul participanţilor, procedură a cărei parcurgere este asigurată de obicei de cel care are rolul de moderator, rol care, în acest caz, i-a revenit profesorului Ionel Covrig. Conform acestuia, după prezentarea participanţilor, în mare parte astrişti ai despărţământului local, membri ai cenaclului literar, invitaţi din Satu Mare, Cluj-Napoca, Târgu-Mureş şi Blaj, prieteni şi vecini, s-a trecut la prezentarea cărţii.

Tipărită la Editura „Sfântul Ierarh Nicolae"din Brăila, cu un aspect plăcut la vedere, sugerând prin chiar imaginile de pe coperte, conţinutul său. Având un cuprins de aproape 300 de pagini, cartea se compune din patru părţi. Prima este cea care poartă titlul „Acasă", are 65 de pagini şi cuprinde 60 de poezii, scrise în ultima vreme de poet, în care a selectat câteva mai vechi, dar potrivite conţinutului. A doua parte se intitulează „Mica noastră Romă", de 20 de pagini, are 15 poezii, este destinată Blajului, veritabila capitală culturală a românilor ardeleni, acolo unde, în urmă cu 150 de ani a poposit genialul poet Mihai Eminescu, acolo unde s-a format o pleiadă de oameni de cultură, care au contribuit la îmbogăţirea tezaurului de cultură naţională. Partea a treia „Ludice", cu alte 25 de pagini înşirând alte 15 poezii, prin care la conţinutul predominant religios se disting şi alte teme de nuanţă patriotică, etică şi biografică. Partea a patra cuprinde, în cele 70 de pagini, aprecieri critice ale mai multor personalităţi culturale renumite, precum academician Ion Brad, poetul Ioan Alexandru, scriitorul Nicolae Baciuţ, poetul Răzvan Ducan, prof. dr .Ioan Buzaşi, pr. dr. Ioan Mitrofan, prof. Silvia Pop, prof. dr. Valentin Marica, conf. univ. Eugeniu Nistor.

Între cele patru părţi, autorul intercalează şi câteva date personale, un verirabil curriculum vitae, care creionează o personalitate de mare valoare. Pe seama acestui conţinut s-au derulat comentariile celor care au citit cartea şi au dorit să-şi expună aprecierile. Dintre acestea remarcabile au fost cele două intervenţii ale poetului Răzvan Ducan, prima cu aprecieri critice despre creaţiile destul de numeroase care au apărut în ultima vreme şi au valoare îndoielnică, iar a doua parte un competent comentariu despre cartea lansată, o analiză literară complexă, prin care evidenţiază valoarea ei, precum şi personalitatea autorului cu întreaga sa operă. Foarte apreciat a fost şi comentariul prof. Silvia Pop, preşedinta Despărţământului ASTRA din Blaj. Impresii plăcute au provocat şi comentariile venite din partea lui Zoltan Demeter şi, mai ales, a fostului elev al profesorului Hancu, Virgil Lăcătuşu, atât prin modul de expunere, cât şi prin consistenţa argumentării. Colegii de cenaclu, poetul Dumitru D. Siltră şi Valer Popean, au cuvinte de laudă pentru opera şi personalitatea autorului. Frumuseţea şi mesajul poetic al poeziilor au fost demonstrate prin actriţa Rora Demeter, actriţă la Teatrul din Satu Mare, recitatoarea poeziei care dă numele cărţii „Acasă". Unele poezii pot fi transpuse musical, aşa cum au făcut poetele Ani Vanda şi Claudia Vodă. Tot muzicală, dar în stilul pricesnelor, a fost interpretarea Puşei Rozor, venită pentru acest moment tocmai din Cluj-Napoca.

Finalul a aparţinut autorului, cu mulţumirile adresate pentru aprecieri şi participare şi câteva explicaţii despre contextul realizării acestei noi cărţi. Felicitările participanţilor adresate autorului, urările de sănătate şi noi creaţii au încheiat această serată literară.

Lasă un comentariu