„CUGETĂRI FILOCALICE"

Distribuie pe:

1. „PORUNCILE DUMNEZEIEŞTI SUNT CALEA PRIN CARE AJUNGEM LA HRISTOS. Dar în miezul lor poruncile sunt Hristos însuşi. Căci ne fac tot mai asemenea Lui. HRISTOS ESTE PORUNCA DESĂVÂRŞIT ÎMPLINITĂ. Poruncile nu pot fi împlinite numai extern, cu trupul. Atunci sunt o lege a trupului, care face pe om fariseu. PORUNCILE TREBUIE ÎMPLINITE ÎN INIMĂ. Atunci au devenit o lege a Duhului. Căci prin inimă lucrează Duhul. De aceea poruncile numai unite cu inima sunt calea adevărată spre Hristos. Aceasta se întâmplă când avem pururea pomenirea lui Dumnezeu în inimă. Contrarul poruncilor e, de aceea, uitarea. POMENIREA LUI DUMNEZEU E IZVORUL ASCULTĂRII PRIN CARE SE ÎMPLINESC PORUNCILE".

Sfântul GRIGORE SINAITUL

„FILOCALIA" vol. 7, pag. 96

***

2. „HARUL LUI DUMNEZEU hrăneşte ca un lapte pe cel ce, înaintând în împlinirea poruncilor, face să crească în el trupul virtuţilor, al faptelor bune. Căci Harul lui Dumnezeu susţine în primul rând rugăciunea, fără care nu poate omul împlini statornic poruncile şi creşte în virtuţi, ca într-un organism organic. HARUL NU E DECI CEVA LIMITAT ŞI STATIC, CI FLUXUL IUBIRII LUI DUMNEZEU care ne întăreşte în creşterea spre tot mai mare asemănare cu El. HARUL E DECÂT IUBIREA NESFÂRŞITĂ A LUI HRISTOS".

Ibidem pag. 97

***

3. „Sfântul Grigore Sinaitul precizează că acest lapte al harului, care pentru cei desăvârşiţi devine miere, ne vine de la sânul Înţelepciunii însăşi care este Persoana Cuvântului, HRISTOS. Numai ea ne poate hrăni, prin iubirea ei, de la însuşi sânul ei. Prin acest har al iubirii materne nu numai ne încălzeşte şi îndulceşte, ci ne şi curăţeşte. Căci IUBIREA CURĂŢEŞTE DE EGOISM ŞI DE TOATE PĂCATELE CARE SE NASC DIN EL. De aceea laptele şi mierea harului sunt totodată puterea curăţitoare a Duhului. Căci PRIN HAR AM DEVENIT UN DUH CU HRISTOS".

Ibidem, pag. 98

P.S. Să nu uităm cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: „PRIVEGHEAŢI ŞI VĂ RUGAŢI CĂCI NU ŞTIŢI NICI ZIUA, NICI CEASUL" şi „CERUL ŞI PĂMÂNTUL VOR TRECE DAR CUVINTELE MELE NU VOR TRECE".

„COMORI FILOCALICE" vol. II

Lasă un comentariu