No comment - Sărăcie la pachet

Distribuie pe:

„Ce am avut noi de scris pentru azi?" - întrebă dom' profesor Cioloș, după ce strigă catalogul elevilor-miniștri, așezați cuminți în bănci, cu unghiile frumos tăiate și curați în urechi. „Noi, pentru azi, am avut de compus o compunere despre sărăcie", răspunseră ei în cor, scoțându-și „laptoapele" pe pupitru, la control. Dl Cioloș trecu printre rânduri, verifică monitoarele, se uită la cifre și la procente, mai scoase câte o virgulă dintre subiect și predicat, mai găsi câte un copy-paste din documente mai vechi, „emanate" de la alte guverne, îi puse pe împricinați să înlocuiască „a schimba" cu a „modifica", să nu sune a plagiat (horribile dictu!), îi mai abțigui pe câte unii după cap, cu liniarul, dar în mod amical, firește, să fie totul politically correct, să nu ne auzim vorbe de la UE.

Una peste alta, ora (cea mai recentă ședință de Guvern) trecu într-o atmosferă constructivă, interactivă și inter-operativă, rezultatul fiind adoptarea „memorandumului" cu tema „Pachet integrat pentru combaterea sărăciei - instituirea, implementarea și perspectivele propuse pentru măsuri". Adică, să ne înțelegem din capul locului: încă nu se adoptă chiar măsuri, ci, deocamdată, se instituie, se implementează și se propun perspective, adică se face un pachet integrat pentru ca, într-o bună zi, ele, măsurile să poată fi luate și implementate.

„Pachetul" pornește de la constatarea că în țara noastră sărăcia e lucie: „40 % din populație este afectată de acest fenomen, iar 34,1% dintre copii suferă de lipsuri materiale extreme, declara raportorul ONU pe probleme de sărăcie extremă, Philip Alston, în noiembrie 2015, la finalul misiunii sale în România", constată, cu îngrijorare „memorandiștii".

Lucrurile nu s-au îmbunătățit între timp, fiindcă nimănui nu i-a trecut prin cap să confecționeze un memorandum, o compunere, o povestire, un pachet și, cu siguranță, am sta și mai rău dacă Guvernul n-ar fi ajuns la concluzia că „realitatea din teren demonstrează că doar o abordare integrată poate produce efecte pozitive în societate".

„Operaționalizarea Pachetului integrat pentru combaterea sărăciei și coordonarea implementării" se va face prin „integrarea finanțării măsurilor din Pachetul integrat în lansarea Programelor Operaționale din exercițiul bugetar 2014-2020. În urma analizelor interne și a prioritizării, implementarea și monitorizarea măsurilor din Pachetul integrat de combatere a sărăciei sunt asigurate la nivelul ministerelor de linie prin Secretarii de Stat desemnați și echipele tehnice". „Pachetul - se arată în continuare - „pornește de la recomandări, programe și strategii existente", „corelate cu planurile strategice ale ministerelor pentru 2016 și cu fondurile europene disponibile". Acest lucru „permite o abordare unitară, coordonată la nivel central, și urmărirea implementării măsurilor cheie și atingerea indicatorilor. Măsurile alese în Pachet sunt în principal cele care necesită coordonare intersectorială complexă (ex. echipe comunitare integrate în comunități defavorizate sau măsuri pentru tinerii care nu au loc de muncă…) sau care pot produce în mod individual un impact puternic, prin accesul rapid al persoanelor defavorizate la servicii (ex. nici un copil fără identitate, caravane medicale, rechizite și hrană pentru preșcolari, granturi pentru renovarea locuințelor în stare critică"…

Sunt propuse, pe trei pagini, hăăăt… 47 de măsuri, repartizate, la pachet și integrat, pe ministere: cutare minister va implementa măsura 03.1 - „Creșe comunitare în urban și plată îngrijitori în rural", dar și măsurile 0.1 - „Îmbunătățire îngrijiri medicale, preconcepționale și pre/postnatale acordate femeii și copilului", respectiv măsura 6. 1 - „Școala - motor de incluziune în zone defavorizate"; alt minister se va ocupa de măsura nr. 6.7 - „Prevenire abandon școlar prin sport", altul va lua măsuri pentru măsurile 65.3 - „Centre comunitare multifuncționale" și 65.1 - „Implementare și monitorizare Strategie îmbătrânire activă", dar și pentru măsura 65.6 - „Reducere traumă provocată de patologia asociată vârstei a treia". Ministerului Energiei îi revine sarcina de a implementa „Programul Național după modelul Prima Lumină", iar Justiția o va lăsa mai moale cu plagiatele și se va ocupa de măsura F10 - „Personalizare interacțiune minori-justiție".

În fine, potrivit măsurii F14, va fi desenată o mare „hartă strategică a serviciilor sociale și a nevoii de dezvoltare și furnizare". Cum ce dezvoltare și furnizare? Păi, dezvoltare și furnizare de… strategii, măsuri, incluziuni, interacțiuni etc. Și, neapărat, „Implementare și monitorizare Strategie îmbătrânire activă". Și săraci, și pasivi, și traumatizați de patologia asociată vârstei, așa ceva e inadmisibil, dragi telespectatori! Cât despre „modelul Prima Lumină", nu se știe ce înseamnă, dar sună bine, plus că te duce cu gândul la „Prima casă", „Prima pobedă" , „Prima iubire" sau „Prima pilulă anticoncepțională".

…Așa că, nouă ne-a plăcut foarte mult compunerea (intitulată, pompos, „memorandum") despre sărăcie și despre cum o să fie ea eradicată pe bază de „pachet", nu se știe când și cu ce bani, mai ales că Guvernul tocmai se vaită că nu mai sunt fonduri pentru pensii, de te și apucă trauma patologiei asociate vârstei…

Totuși, dacă ar fi să alegem între două aberații: textul fușerit al Guvernului despre combaterea sărăciei (din care am înțeles cam cât am înțelege din factura de gaz sau cea de energie electrică, dacă le-am citi de la cap la coadă) și ideea Parlamentului de a ne cadorisi cu tichete de bicicletă - să pedalăm de acasă la serviciu și retur - mai că am înclina către această din urmă inițiativă: să pedalăm, să pedalăm, așa săraci cum suntem, că doar avem piste cât cuprinde, numai să nu vină Guvernul să ne ia boii de la biclă, să ne lase în…ghidonul gol!

Lasă un comentariu