„CUGETĂRI FILOCALICE"

Distribuie pe:

„Legea libertății învață tot adevărul. Mulți o știu aceasta prin cunoștință; însă puțini o înțeleg, pentru că libertatea e totdeauna în proporție cu împlinirea poruncilor ei. Nu căuta desăvârșirea ei prin virtuți omenești, căci nu se va împlini desăvârșit printr-însele. Desăvârșirea ei e ascunsă în Crucea lui Hristos. Legea libertății se cunoaște prin cunoștința adevărată; se înțelege prin lucrarea poruncilor; și se împlinește desăvârșit prin mila lui Hristos".

Sfântul MARCU ASCETUL

„FILOCALIA" vol. I, pag. 233

***

„Începătorul fiecărei virtuți este Dumnezeu, precum soarele, al luminii de toate zilele. Când săvârșești faptele virtuoase (morale), adu-ți aminte de cel ce a zis: «Fără de mine nu puteți face nimic» (Ioan 15, 5). Prin necazuri și-au gătit oamenii cele bune, după cum prin slava deșartă și prin plăcere, cele rele. Cel ce crede în răsplata lui Hristos pe măsura credinței sale rabdă bucuros toată nedreptatea. Cel ce se roagă pentru oamenii ce-l nedreptățesc, îi înspăimântă până și pe diavol, iar cel ce se luptă cu cei ce-l nedreptățesc, se luptă și cu diavolul, care-l încearcă mereu".

Ibidem, pag. 234

***

„Tot binele vine de la Dumnezeu, după o anumită rânduială și pleacă pe ascuns de la cei nemulțumitori, nerecunoscători și leneși. Omul care, prin faptele lui bune, este plăcut lui Dumnezeu învinge și pe diavol și pe cei ce-l nedreptățesc. Este mai bine, însă, să fim batjiocoriți de oameni decât de diavol. Ocara (cearta, nedreptatea) de la oameni aduce întristarea inimii, dar se face pricină (motiv, șansă) de curăție celui ce o rabdă. Primește necazurile vieții pentru că întru nimic nu păgubești în cele ce le ai mai înainte; dar leapădă lăcomia, căci ai să dai socoteală. După ce ai păcătuit în ascuns, nu încerca să uiți. «Căci toate sunt descoperite pentru ochii lui Dumnezeu, căruia o să-i dăm socoteală»" (Evrei 4, 13).

Ibidem, pag. 235

P.S. Să nu uităm cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: „Privegheați și vă rugați că nu știți nici ziua nici ceasul" și „ Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece".

„COMORI FILOCALICE" vol. II

Lasă un comentariu