UN DESTIN ÎN DEVENIRE

Distribuie pe:

Am citit această carte cu nesaț, dintr-o suflare, până la ultima pagină și m-am înciudat că doamna prof. Claudia Vodă, la talentul său, scrie atât de puțin, pentru că ea are har și dar dumnezeiesc, iar opera domniei sale va rămâne cu siguranță nemuritoare în inimile celor care o vor lectura.

Am onoarea și plăcerea ca, în calitate de cititor îndrăgostit de poezie, să fac câteva aprecieri despre acestă încă prea puțin cunoscută poetă târnăveancă, ce m-a cuccerit și fermecat pur și simplu cu poezia ei. Am simțit încă de la primele versuri forța, vigoarea, măreția aurei care învăluie fiecare vers al doamnei Claudia Vodă, vers venit din adâncul fântânii sufletului său ca o apă rece, limpede, curată, renăscătoare, dădătoare de speranță, dar, în același timp, mângâietoare și lecuitoare.

Fiecare strofă are spațialitate, deschidere spre necuprinsul îmbrățișat de cuvinte cu atâtea sensuri și înțelesuri ce dau culoare, strălucire, frumusețe curgătoarei idei pe care se clădește poezia, toate acestea venind din vis și visare, fără de care poezia nu are căldură sufletească, nu transmite sentimente, nu este recepționată de cititor.

Tema poeziilor doamnei Claudia Vodă este atât de variată și de surprinzătoare precum sunt toate simțirile sale venite din trăirea ideatică a unui spirit stăpânit de neastâmpărul creației. Cuvintele vin și se scriu parcă pe răbojul timpului său, sunt adevărate, sincere, motivate, dăruite nouă pentru a-i simți trăirea, fără a cere nimic în schimb. Ritmul, rima dau melodicitate, culoare, viață versurilor, înnobilând spre nemurire poezia, făcând-o acesibilă cititorului de orice vârstă.

Dacă poezia vine din lacrima plânsului tău, din lumina bucuriei care te învăluie, din măreția visului înălțat înspre ceresc, din tăria speranțelor tale, atunci, toate acestea cu siguranță că vor rezona cu sufletul cititorului tău. Este exact ceea ce face doamna Claudia Vodă pentru a ne convinge de adevărul spuselor Domniei Sale, poezia sa creând acele invizibile punți de lumină care o leagă de noi pentru a o simți, a o înțelege și a o aprecia. Ea își deschide sufletul, lăsându-ne să pătrundem în taina gândurilor sale, ca să i le citim cu mintea, să le trăim cu sufletul, să-i mulțumim cu muțenia cuvintelor noastre pentru tot ce ne-a dat, pentru clipa de înălțare spirituală pe care o trăim alături de ea și prin ea.

Doamna Claudia Vodă este o poetă echilibrată, fără excese, naturală atunci când scrie, revărsându-și cu dragoste preaplinul harului ei peste noi și lume pentru a ne arăta că prin poezie are ce spune în mod elegant, frumos, uneori discret, învăluit în mister, purtându-ne prin lumea, lumescul și omenescul ei, asemănător cu al nostru, dar trăit și simțit altfel dacă este pus în pagina unei cărți de poezie. Aș putea cita aici nenumărate titluri din acestă carte pentru a dovedi spusa mea, dar nu v-ar ajuta la nimic dacă nu veți citi-o. Ar mai trebui să o citiți pentru a vă înnobila spiritual simțirea, trăirea, visarea și, uneori, chiar vocabularul.

Destinul de adevărat poet al cuiva poate începe la orice vârstă, iar al doamnei prof. Claudia Vodă începe cu siguranță acum, cu ce-a de a doua carte a domniei sale, care ne convinge cu adevărat de acest lucru. Tocmai de aceea doamna Vodă trebuie să scrie mult mai mult decât până acum pentru a-L răsplăti pe Cel de Sus pentru harul cu care a fost înzestrată, ca și pentru a lăsa pe înstelata cărare a poeziei dâra apăsată a veșnicirii creației sale. În plus, poeta Claudia Vodă beneficiază și de faptul că orașul Târnăveni are o puternică garnitură de poeți formați și rodați în diverse cenacluri, acțivități și manifestări culturale, care au creat o adevărată și benefică emulație în rândul poeților din zonă, activități care stimulează concurențial creația scriitoricească, iar cititorii, consumatorii de poezie formează deja un public avizat doritor de poezie autentică.

Așadar, deschisă-i calea ,,celui de al treilea anotimp'', cel al roadelor cu parfum îmbietor de toamnă lenevoasă prelinsă pe margini de Târnavă, pentru a pleca în lume și a se nemurii în mintea, inima și sufletele noastre, cele care, în acestă mincinoasă și trecătoare lume, sunt atât de doritoare de vraja, linistea și pacea unui vers mângâietor ca cel izvorât din smeritul suflet al doamnei noaste profesoare, poeta Claudia Vodă.

Lasă un comentariu