Din efectele alianţei „fructuoase" PSD-UDMR - Uniţi pentru Unire, uniţi pentru adevăr (II)

Distribuie pe:

(Drept la replică pentru articolul: Două săli de clasă în care se creează un conflict din 22.07.2016; 14:15)

La Colegiul Naţional „UNIREA", în vara anului 2015, condiţiile legii nu au fost respectate. S-a încălcat grav planul de şcolarizare, aprobat de ISJ Mureş în iarnă, pierderea în etape, a 8 clase de secţia maghiară, prin segregarea impusă de Liceul Teologic Romano-Catolic şi ISJ Mureş, anunţată prin decizia ISJ Mureş nr. 1385/31 august 2015. Totul prin manipularea părinţilor şi profesorilor de la secţia maghiară, care au ales să părăsească o şcoală etalon, în care au fost respectaţi şi apreciaţi, pentru interesele ascunse ale celor invocaţi în scrisoarea doamnei Ildiko Oroian.

Domnul director Tamasi Zsolt invocă această decizie pentru a prelua baza materială aferentă claselor preluate abuziv de Liceul Teologic Romano-Catolic. Se încalcă din nou legea care prevede următoarele: conform art. 112, alineatul (2)/ LEN nr. 1/2011: Terenurile şi clădirile unităţilor de educaţie timpurie, de învăţământ preşcolar, şcolilor primare, gimnaziale şi liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învăţământ din cadrul acestora, înfiinţate de stat, fac parte din domeniul public local şi sunt administrate de către consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora şi sunt administrate de către consiliile de administraţie, conform legislaţiei în vigoare. Iar conform art. 112, alineatul (6)/ LEN nr. 1/2011: Schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se poate face de către autorităţile administraţiei publice locale, numai cu avizul conform al ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. În caz contrar, actele de schimbare a destinaţiei bazei materiale sunt nule de drept, iar fapta constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii penale.

În toamna anului 2015 se continuă încălcarea legii la Colegiul Naţional „UNIREA". De asemenea, fără respectarea Convenţiei de folosinţă cu Nr. Locator 86/2014, respectiv Nr. Locatar 57763/2014, Liceului Teologic Romano-Catolic i se acordă 12 săli de clasă în anul şcolar 2015- 2016, cu 7 mai mult decât prevede convenţia, pentru o clasă de liceu, pentru elevii de gimnaziu şi primar, preluaţi abuziv de la Colegiul Naţional „Unirea". Adoptând sloganul: „Eu nu vreau să iau nimic de la nimeni. Eu vreau să am", directorul Liceului Teologic Romano-Catolic ne-a solicitat, prin adresa cu numărul 222/27.06.2016, printre altele: „eliberarea sălilor de clase de obiectele de inventar ale Colegiului Naţional „UNIREA", situate la etajul I, al corpului B, pentru pregătirea lor pentru anul şcolar 2016-2017, din care an şcolar vor fi folosite de către Liceul Teologic Romano-Catolic", cu precizarea flagrantă, neasumată, şi incriminatorie care a declanşat războiul sălilor: „Ca urmare, corpul B, din anul şcolar 2016-2017, va fi folosit integral de către Liceul Teologic Romano-Catolic".

Am considerat solicitarea abuzivă şi ilegală din două considerente: anul şcolar 2015-2016 se încheie în 31 august 2016, data la care Colegiul Naţional „UNIREA" deţine 4 clase în corpul B, iar Convenţia de folosinţă cu Nr. Locator 86/2014, respectiv Nr. Locatar 57763/2014, prevede utilizarea a două clase de către Colegiul Naţional „UNIREA", până în anul şcolar 2018-2019, cu clauza mansardării corpului A.

O altă greşeală se face în urma adresei din 17 iunie 2016 prin Arhiepiscopia Romano- Catolică din Tg.-Mureş, în care am fost solicitaţi să purtăm un dialog cu reprezentanţii Fundaţiei Statusului Romano-Catolic din Transilvania, în data de 24 iunie 2016, ora 10,30. Această oră nu a fost respectată, reprezentanţii ajungând la Colegiul Naţional „UNIREA" la ora 11,45. Deşi s-a anunţat un dialog pentru rezolvarea unor probleme, noi l-am perceput ca un monolog intimidant, generator de probleme. Solicitarea verbală a domnului deputat Borbély László de a elibera cele 4 săli din corpul B, până la data de 11 iulie 2016, era nefondată şi ilegală, urmată de solicitarea scrisă a directorului Liceului Teologic Romano-Catolic, prin adresa cu numărul 222/27.06.2016. Ca urmare a acestor adrese, direcţiunea Colegiului Naţional „UNIREA" apelează la forurile competente: Primărie, Instituţia Prefectului şi I.SJ. Mureş, atât prin adrese scrise, înregistrate la aceste instituţii, cât şi direct prin discuţii cu reprezentanţii acestora. Neprimind nicio soluţie la situaţia creată, se acţionează legal la consultarea reprezentanţilor beneficiarilor educaţiei, prin organizarea unei şedinţe cu părinţii, urmată de conferinţa de presă din 5 iulie 2016, la care reprezentanţii ISJ Mureş nu au fost prezenţi.

Directorul Liceului Teologic Romano-Catolic a invocat ca legale nişte acorduri între cele două şcoli semnate în iulie, respectiv septembrie 2015. Acestea vizau distribuţia sălilor în corpul B şi utilizarea spaţiilor comune, în vederea stabilirii cheltuielilor pentru municipalitate şi a responsabilizării părţilor în contextul unor evenimente nedorite. Argumente care susţin nulitatea acordurilor amintite vin din partea Instituţiei Prefectului la data de 27.07 2016, cu nr. de înregistrare Instituţia Prefectului 10134/SVI/25.07.2016 şi Colegiul Naţional UNIREA 2823/27.07.2016 şi precizează: „Astfel că, Liceul Teologic Romano-Catolic Tg.-Mureş nu are nicio calitate să formuleze vreo pretenţie la executarea contractului, nefiind parte a contractului de închiriere şi a convenţiei de folosinţă. După cum nici Colegiul Naţional UNIREA nu are o calitate de a încheia un acord comun (de ex. Acord comun cu nr.2908/10.07.2015 al Colegiului Naţional „UNIREA" şi nr.99/ 10.07.2015 al Liceului Teologic Romano-Catolic Tg.-Mureş, acordul cu nr.3247/14.09.2015 al Colegiului Naţional „UNIREA" şi nr.153/14.09.2015 al Liceului Teologic Romano-Catolic Tg.-Mureş). În conformitate cu prevederile Art.1270, aliniatul 1 din N.N.C. - Contractul valabil încheiat are putere de lege între părţile contractante".

În adresa primită de la Primăria Municipiului Târgu-Mureş, Direcţia Şcoli, adresă care a fost trimisă şi Liceului Teologic Romano-Catolic, Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş, precum si Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, cu nr. de înregistrare Primăria Municipiului Târgu-Mureş 36.237/29.06.2016, ni s-au adus în vedere următoarele: „Municipiul Târgu-Mureş şi Consiliul Local îşi asumă obligaţiile pe care le are conform Legii nr. 1/ 2011 şi HCL nr. 168/ 2016, prin care a fost aprobată reţeaua şcolară, precum şi Convenţiile care intră în circuitul civil (Convenţia de folosinţă nr. 57763/2014). De asemenea, vă asigurăm de susţinerea noastră pentru respectarea cadrului legal de funcţionare a sistemului de învăţământ la nivelul Municipiului Târgu-Mureş. Drept urmare, Convenţia de folosinţă mai sus amintită, conform căreia Colegiul Naţional „UNIREA" are dreptul la două săli de clasă, la etajul II al corpului B, al imobilului situat în str. Mihai Viteazul nr. 15, va fi respec-tată cu stricteţe de ambele instituţii şcolare: Colegiul Naţional „UNIREA" şi Liceul Teologic Romano-Catolic, fără niciun fel de compromis."

Echipa managerială a Colegiul Naţional „UNIREA" a fost criticată că acţionează în baza unor ameninţări verbale. E un neadevăr şi faptul acesta e dovedit prin planul de şcolarizare, atent elaborat, discutat în consiliul profesoral, avizat de Consiliul de administratie. Dacă s-au propus 2 clase a V-a, s-a ţinut cont de situaţia locativă şi de opţionalitatea elevilor de ciclu gimnazial pentru unitatea noastră. În anul şcolar 2015-2016, au absolvit o clasă a VIII-a şi 6 clase a XII-a, urmând ca în anul 2016-2017 să intre 2 clase a V-a si 5 clase de liceu, deci ies 7 clase, intră 7 clase, toate cu spaţiul asigurat în virtutea Convenţiei de folosinţă cu Nr. Locator 86/2014, respectiv Nr. Locatar 57763/2014. Proiectul planului de şcolarizare conţinea încă două clase de liceu pentru care exista o opţionalitate de 267,15% şi pe care l-am elaborat asociat unui proiect locativ care ne asigura spaţiul pentru toate clasele propuse şi poate fi consultat oricând, de oricine. Deşi nouă ni s-au refuzat cele două clase, din lipsă de spaţiu, Liceului Teologic Romano-Catolic i se aprobă 3 clase de liceu, ba chiar se laudă în presă cu un profil tehnologic, deşi avea o problemă gravă de spaţiu prin preluarea ilegală a claselor din Colegiul Naţional „UNIREA".

Evenimentele au fost create din cauza lipsei transparenţei în dialogul dintre părţile implicate. Reacţiile părinţilor şi ale dascălilor unirişti au apărut din lipsa unui dialog, din lipsa susţinerii noastre de către factorii implicaţi. S-au aşteptat răspunsuri de la cei care se întâlneau pe ascuns să negocieze destinul unei şcoli de elită din Tg.-Mureş.

Singurul nostru scop era să obţinem certitudinea că vom rămâne împreună, că nu vor mai avea loc intimidări, ameninţări, relocări şi divizări, segregări aşa cum s-au întâmplat în anul precedent.

Câtă influenţă negativă poate avea un director numit fără să fie titular al şcolii, cât de credibil pare când nu are propriul patrimoniu şi elevi, dar îi ia prin complicitate cu organele abilitate, ilegal, de la Colegiul Naţional „UNIREA" fără să fie afectat Liceul „Bolyai Farkas" ca şcoală divizată în urma aceleiaşi decizii ISJ Mureş.

S-au găsit viteji după război care să ne aducă acuzaţii grave, că servim interese politice, că dorim un conflict interetnic, fără să se gândească la cauzele care au generat această situaţie de fapt, la iniţiatorii ei, la municipalitate, la acei părinţi şi profesori maghiari care au solicitat transferul la Liceul Teologic Romano-Catolic, mulţumind umil pentru serviciile oferite de Colegiul Naţional „UNIREA", cei care în august 2015 au avut toată susţinerea politică şi a municipalităţii, a ISJ Mureş, chiar dacă s-a comis o ilegalitate.

Acum, părinţii români de la Colegiul Naţional „UNIREA" încă mai aşteaptă răspunsuri, încă aşteaptă ceea ce li se cuvine de drept: certitudinea că nu se vor mai refuza clase de ciclul primar, gimnazial sau liceal cu scuza lipsei de spaţiu, că profesorii unirişti vor avea catedre, că vom primi personalul auxiliar şi nedidactic, transferat la Liceul Teologic Romano-Catolic, fără permisiunea de a angaja alt personal, lucrând în deficit.

Nu ne-am propus dezinformarea autorităţilor, nu ne-am lăsat şi nici nu ne vom lăsa intimidaţi de minciunile şi procedurile abuzive, de presiunea intenţiei de purificare a imobilului de elevi români. Prin ilegalităţi, prin mascarea adevărului şi sub scutul discriminării, Liceul Teologic Romano-Catolic vrea să distrugă o şcoală cu tradiţie, înfiinţată în 1948, îşi asociază imaginea acesteia, în scop de marketing educaţional, cu scuza că are drept de folosinţă comun asupra unei săli din corpul A. Colegiul Naţional „Unirea" există de generaţii, ca un etalon al excelenţei în educaţie, al modului în care sunt valorizate şi promovate, atât de profesori, cât şi de elevi şi părinţi, principiile unei educaţii moderne. Nu dorim ca această şcoală cu tradiţie şi un renume câştigat prin multă muncă, să nu îşi poată onora reputaţia şi misiunea pe care o are: aceea de a forma caractere. Nu dorim ca acuzaţii nefondate şi bârfele ieftine să păteze imaginea construită în timp, dorim să rămânem aceeaşi, să oferim educaţie, tradiţie, stabilitate şi continuitate acestei şcoli, prin cei ce au fost, sunt şi vor fi unirişti.

Lasă un comentariu