PRIMA ȘEDINȚĂ ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL REZULTAT ÎN URMA ALEGERILOR DE LA 5 IUNIE 2016 ÎN TÂRNĂVENI

Joi, 28 iulie a.c., de la ora 14:00, a avut loc prima ședință ordinară a noului Consiliu Local Târnăveni. Pe ordinea de zi s-au aflat 23 de puncte puse în discuția consilierilor mai vechi și mai noi.

Consiliul Local al municipiului Târnăveni este compus din 19 consilieri: 10 PNL, 6 PSD, 2 UDMR și 1 PMP, stabilite și aprobate fiind 4 comisii de specialitate: Economică, Juridică, Edilitară și Socială, fiecare formată din 5 consilieri locali (27.06.2016). Nu fac parte din nicio comisie consilierii PSD: Stanislav Piaskovski, Alin Mihăilescu, Florin Marcu și Emanoil Cirlea, un fel de boicot cu privire la propunerea și alegerea membrilor comisiilor de specialitate, consilierul Stanislav Piaskovski propunând logic, și pe bună dreptate, ca din fiecare comisie să facă parte câte un consilier din fiecare partid, propunere de care nu s-a ținut cont, supremația la vot fiind a consilierilor PNL majoritari încă de la început. O mașinărie de vot foarte bine pusă la punct, drept urmare a succesului indiscutabil al realegerii primarului Sorin Megheșan pentru mandatul 2016-2020, cu 60% din totalul numărului de voturi exprimate.

Așadar același primar, un fel de locomotivă, calul troian al PNL, singurul merit al alegerii unor consilieri fiind acela de a se fi aflat pe listele acestui partid. Despre calitatea, profesionalismul, experiența, exprimarea și implicarea noilor consilieri, metamorfozarea vechilor consilieri, rămâne de văzut!

Oricum, același primar de succes, și Consiliul lui (…) o incomensurabilă răspundere în fața electoratului și a comunității locale, răspundere despre care tânărul primar, bine rodat, cred că e pe deplin conștient. Față de toate acestea, personal, consider necesar ca grupările de consilieri din cele 4 comisii de specialitate, fiecare consilier în parte, trebuie să evidențieze mai bine problemele luate de la cetățenii de pe raza orașului, numărul de Proiecte de hotărâri să fie cât mai mare pe ordinea de zi a ședințelor ordinare ale Consiliului Local. Este anormal ca inițiatorul de Proiecte de hotărâri să fie numai executivul, așa cum s-a întâmplat până acum.

În acest context în prima ședință a noului Consiliu Local, exprimarea consilierilor, poziția primarului au devenit și au fost foarte interesante. Pe ordinea de zi s-au aflat 23 de puncte utile și de mare răspundere pentru Administrația locală. Consilierul PSD Stanislav Piaskovski a propus ca la primul punct din ordinea de zi să fie introdus alegerea viceprimarului, propunere respinsă de către consilieri. Cine știe de ce! Secrete, diplomație, interese obscure (…).

Printre problemele puse în discuția consilierilor, cele mai importante și cele mai disputate au fost cele legate de Aprobarea Regulamentului de funcționare a Consiliului Local, Proiectul de hotărâre de completare a „planului local de acțiune privind incluziunea minorității rome din Târnăveni pe anul 2016, cel de completare a strategiei de dezvoltare locală a municipiului pe perioada 2016-2020, studiul de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectul de investiții Realizare clădiri la Sectorul Dezvoltare Publică «clădiri», parcările acoperite, extinderea rețelei de apă și canalizare în Botorca, finanțarea sălii de sport", toate până la urmă, cu voioșie, aprobate. A fost retras Proiectul de hotărâre privind Modificarea HCL nr. 1 și nr. 5 / 27.06.2016 de către inițiatorul acestuia, primarul Sorin Megheșan. A fost respins Proiectul de hotărâre „transmiterea în direct audio-video a ședințelor Consiliului Local"!(…) Cu toate că, în opinia mea, în ultimii ani interesul cetățeanului în viața publică și de administrație a municipiului Târnăveni este tot mai scăzut, activitatea administrației publice locale se arată nu doar din ce în ce mai blamată de către cei care beneficiază de ea, ci și având semne de ineficiență, aspect dat de lipsa unei relații strânse între cetățeni, Primărie și Consiliu Local. Adoptarea nevoilor de comunicare între cele 3 părți poate stimula spiritul civic al cetățenilor, pentru mai buna cunoaștere de către administrația orașului, a nevoilor și opiniilor acestora care, de cele mai multe ori, nu ajung pe masa primarului.

Lasă un comentariu