„CUGETĂRI FILOCALICE"

Distribuie pe:

„Să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Cine osândește pe fratele său în diferite împrejurări își mărește rănile sale. Cel ce-l apără pe fratele său în diferite împrejurări pe față sau ascuns își arată tăria dragostei sale față de aproapele, care este mult lăudată de Domnul Hristos. Prietenul ce mustră în ascuns este doctor înțelept; iar cel ce vrea să-l vindece în fața multora de fapt îl osândește. Iertarea a toată greșeala este semnul milei și al dragostei. Iar osândirea greșalelor este semnul cugetului viclean. Cel ce face certarea spre sănătate ceartă din dragoste. Iar cel ce caută răzbunarea e gol de dragoste".

Sfântul ISAAC SIRUL

„CUGETĂRI FILOCALICE" vol. X, pag. 366

***             

„Dumnezeu ne mustră și ne pedepsește uneori pentru neascultarea noastră; El ne ceartă din dragoste, nu ca să se răzbune, ci voiește să se vindece chipul Lui și nu ține mânia lung timp. Acest fel de dragoste urmărește îndreptarea și El nu se abate cu patimă spre răzbunare. Dreptul înțelept este asemenea lui Dumnezeu, căci nu pedepsește nicidecum pe om, răzbunându-se, întru răutatea Lui, ci ca omul să se îndrepteze".

Ibidem

***

„Dumnezeu e un ocean de înțelesuri și de iubire niciodată deplin cuprinse, în care nimeni nu se plictisește și care nu are o margine, peste care să se poată trece. Corăbierul privește spre stele când străbate prin mijlocul mării și-și îndreaptă corabia spre stele, până ce ajunge la liman. Așa și creștinul adevărat, caută spre RUGĂCIUNE, pentru că aceasta îl călăuzește pe el și îi îndreptează călătoria lui spre limanul cunoașterii oceanului care este Dumnezeu. Ferice este cel a cărui corabie nu s-a sfărâmat, ci va ajunge cu bucurie la liman".

Ibidem, pag. 368

P.S. Să nu uităm cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: „Privegheați și vă rugați că nu știți nici ziua nici ceasul..." și „Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece".

„Comori Filocalice" vol. II

Lasă un comentariu