„CUGETĂRI FILOCALICE"

Distribuie pe:

„De vrei, creștine, să dobândești înlăuntru făclia luminii înțelegătoare și a cunoștinței duhovnicești, ca să poți umbla neîmpiedicat în cea mai adâncă noapte (necunoaștere) a veacului acestuia și să-ți fie pașii îndreptați spre Dumnezeu, ca unul care ai voit tare calea Evangheliei, după cuvântul proorocesc, adică să urmezi cu credință înfocată poruncile evanghelice desăvârșite și să te faci părtaș prin dorință și rugăciune patimilor Domnului - am să-ți arăt o metodă minunată și o regulă a chipului duhovnicesc de viață. Ea nu are nevoie de osteneală și de nevoință trupească, ci de osteneală sufletească de supravegherea minții și de cuget curat, lucrând cu frică și dragoste de Dumnezeu".

Cuviosul monah Nichifor din Singurătate

„Filocalia" vol. VII, pag. 18

***

„Frate creștine! De vrei cu adevărat să învingi asupra patimilor, adică a păcatelor care știm că nu-i plac Domnului, trebuie să te aduni în tine însuți prin rugăciune și prin împreuna - lucrare a lui Dumnezeu, să te cobori în adâncurile inimii și caută urma a trei pași uriași puternici, adică: trândăvia, uitarea și neștiința, pe care se reazămă dușmanii spirituali de alt neam decât cel dumnezeiesc. Sub acești trei pași se furișează celelalte patimi ale răutății care lucrează și se înviorează și prind putere în sufletele celor neascultători și iubitori de plăceri. Dar, prin multă atenție și supraveghere a minții, împreună cu ajutorul de sus, vei putea cu multă luare aminte sârguincioasă să te izbăvești de cei trei uriași vicleni".

Ibidem, pag. 19

***

„Sârguiește-te să intri în cămara sufletului tău, și vei găsi acolo cămara cerească. Scara Împărăției cerești este în cămara inimii tale. Scufundă-te în tine, ca să ieși din păcat, și vei afla acolo trepte pe care vei putea să urci. Pentru a avea un cuget netulburat este nevoie de multă luptă și osteneală în rugăciune. Acolo se află un alt cer; un cer al inimii, unde locuiește Hristos, precum zice apostolul: «Oare nu știți că în voi locuiește Hristos?»" (II Corinteni 13 , 5).

„Comori Filocalice" vol. II

 

Lasă un comentariu