„Prințul" Presei, CTP, vestește întunericul!

Profitând de anarhia internațională, indusă de la cele mai înalte niveluri, au început și pe la noi să-și ridice capul niște „cozi de topor" mediatice care, prefăcându-se a nu înțelege că esența democrației presupune a-ți expune punctul de vedere și nu a-l impune majorității, s-au năpustit „cu bocancii" în sufletele a 3 milioane de români, cu frică de Dumnezeu, ca în mod cu totul subiectiv să invoce argumente anticonstituționale, anticreștine, pentru a provoca dictatorial răsturnarea valorilor consacrate în societatea românească! Din nefericire, cum era însă de așteptat, la „timona" tăvălugului totalitarist al noii „moralități", al noii „normalități", se află intelectuali care, umflându-se „în pene" că ar fi și ei cineva în mersul vremurilor, au fost programați (sau auto) să fie port-stindarde în marșul distrugător al armatei lui Antihrist. Situația este cu atât mai gravă cu cât, la acest asalt antidemocratic, participă și unii din breasla „câinilor de apărare ai democrației" (ziariștii)! Unul din ei, deseori prins în mrejele propriei suficiențe, este fostul șef al Clubului Român de Presă - C.T. Popescu. Acesta, într-o „reacție" recentă, a ținut morțiș să ne „tragă de urechi" că nu gândim ca domnia sa și, trecând cu dezinvoltură îngrijorătoare peste faptul că poporul român gândește și trăiește altfel, de două milenii, ne-a luat „peste picior" cu următoarele „perle":

• „vor să le refuze" (creștinii - n.a.) un drept al omului "! Însă, domnul ziarist se înșală! Noi, cei care am semnat proiectul legislativ prin care propunem ca prin familie să se înțeleagă căsătoria dintre un bărbat și o femeie, ne manifestăm regretul că acest preopinent nu s-a priceput să prindă „firul" care permite la 500.000 de cetățeni să-și exercite dreptul constituțional de a proceda la o inițiativă de revizuire (art.150, 1-2), nu a înțeles că în niciun document internațional nu se precizează că homosexualii beneficiază de „căsătorie" ca de un „drept al omului" (dimpotrivă, Declarația Universală a Drepturilor Omului vine în întâmpinarea articolelor 3 și 13 din Carta O.N.U. și prevede explicit că - la art.16 - familia se definește prin căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie (trimitere căreia i s-a conformat Parlamentul Ungariei în Constituția din 2011), nici nu a ținut cont că în Constituția României nu există discriminare (art.16, 1 și 26,1) și că intimitatea (relațiile sexuale denaturate) nu este îngrădită de drepturile civile (însă manifestațiile obscene, contrare bunelor moravuri, sunt interzise de articolul constituțional 30, 7);

• „3 milioane de oameni din această țară, după 26 de ani de libertate, încă nu au învățat principiile fundamentale ale democrației ". Este fals! Principiul fundamental al democrației constă în supunerea minorității față de majoritate, nu invers!

• „Homosexualitatea nu e imorală (…), stimați 3 milioane de concetățeni ". Este fals, stimate concetățean! O spune însuși Dumnezeu, Duhul Sfânt, când ne-a inspirat Cartea Sfântă: relațiile împotriva firii sunt considerate „spurcăciune" (Lev. 18, 22), „pângărire trupească" (Rom. 1, 24), „patimi de ocară" (Rom. 1, 26), „rușine… rătăcire" (Rom. 1, 28), iar pe deasupra sodomiții „nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu" (1 Cor.6, 9-10). Așadar, când „lecțiile" lui CTP îi vizează pe cei 3 milioane de creștini, ca simbol elocvent al poporului român, ar trebui să se știe că acesta - hulindu-i chiar pe cei ce sunt „mădulare… în trupul lui Hristos" (1 Cor.12, 27), cu sens de Biserică (Col. 1, 24), al Cărei Cap este (Col.1, 18), nu face altceva decât să se autoconsidere mai înțelept decât Dumnezeu!

În fine, ca să se înțeleagă și mai bine cât de mult îi pasă stimatului concetățean CTP de drepturile omului, în viziunea sa atât de dezarticulată despre lume și viață, menționez că în unul din articolele sale din „Adevărul" anilor '90 își exprima convingerea misogină, antiumană și anticreștină, că „femeia nu e om"! Nu știu dacă a-i mărturisi, totuși, că Maica Domnului este „binecuvântată între femei" (Lc.1, 28), or că bărbatul și femeia sunt amândoi „un trup" (Fac. 2,24), îi va folosi lui CTP la ceva! Știu însă că astfel de CTP-iști vor tot crește, în proiectul noii lor lumi, iar creștinii vor scădea… în defăimări și prigoane. Însă spre a lor, veșnică, înălțare…

Lasă un comentariu