Tradiție, cultură, folclor, spiritualitate, la Lunca Bradului

Valea Mureșului Superior, acest ținut mirific și binecuvântat de Dumnezeu cu atâtea frumuseți, reprezintă o vatră a românismului, a creștinismului curat, a respectului, a dragostei de Dumnezeu și de semeni, măreții Călimani, care străjuiesc de milenii, dând mărturie despre acestea, precum și despre frumusețea oamenilor de pe aceste locuri. Ca aspecte pitorești, spațiul acesta oferă o succesiune de priveliști rare și impunătoare. Spre sud-vest, se întind roditoarele coline ale Câmpiei, împodobindu-se cu lanuri de grâu și de porumb, cu valuri de iarbă și cu livezi de pomi, iar spre nord-est se înalță trufașii munții ai Călimanilor și ai Gurghiului. Vârful Pietrosul domină întregul loc de munți, ca un voievod al tuturora. Pădurile de stejar, fag și brad, impresionează prin abundență și măreție. Defileul Mureșului, întretăiat de sprintenele pâraie ale pădurilor, de munți și stânci sălbatice, e de un mare romantism. Vuietul calm al Mureșului și freamătul pădurilor creează o simfonie cu nenumărate voci. Vârful Scaunul Domnului, redând forma unui Retezat al Mureșului, se înalță deasupra văilor ca un Olimp legendar. Stâncile sale suprapuse și amenințătoare par opera unor mari antediluvieni. Urșii, cerbii, căprioarele, lupii și mistreții dau viață rodnicului pădurilor. Vulturii se rotesc magnifici în văzduh. Păstrăvii aleargă zglobii în apele de cleștar. Fluierele ciobanilor și tălăngile dau de veste că poienile sunt pline de turme de oi, de capre, de boi și de vaci. De pe piscuri, în zona limpede, se văd strălucind satele până departe spre mijlocul Câmpiei transilvane. Peisajul are aspecte și lumini de basm; Nicolae Iorga numea această regiune „cea mai splendidă natură".

Pe Valea Mureșului Superior, pe la mijlocul Defileului Toplița-Deda, se află frumoasa localitate Lunca Bradului. Această așezare se impune printr-o viață folclorică deosebit de intensă, evidențiază apoi fenomene și procese folclorice mai slab reprezentate în alte părți, după cum situarea ei geografică i-a imprimat o fizionomie proprie, caracteristică zonelor folclorice intense. Lunca Bradului reprezintă o vatră folclorică bogată, cu personalitate proprie, care a conservat, de-a lungul timpului și o face și azi, obiceiuri, tradiții, creații folclorice, care sunt surprinse pe viu. În rândul oamenilor de pe aceste meleaguri, există oameni talentați, oameni care iubesc frumosul și simt nevoia de a-și exprima gândurile, ideile, sentimentele, prin creații cu o formă aleasă.

Tradiția și folclorul acestei zone se conservă prin Muzeul Ciobotă-Petruț, care a luat ființă la Lunca Bradului, prin osârdia unor oameni vrednici, harnici, drepți, iubitori de țară, de neam, de credință, de folclor românesc, familia Petruț (Gavril, Rusalina, Andreea, Ioana) din Lunca Bradului. Acest muzeu reprezintă un moment de cotitură pentru comunitatea din Lunca Bradului și pentru întreaga vale a Mureșului Superior, reprezintă un punct de reper pentru istoria îndelungată a acestei zone. În acest punct muzeal se întruchipează armonios tot ce înseamnă valori culturale, tradiționale și spirituale din această parte de țară, din această parte a sfântului nostru Ardeal românesc. Muzeul acesta vine să ne povestească de faptele minunate ale celor de dinaintea noastră, tot așa, dăinuind peste timp, va da mărturie și de noi cei de azi, precum și de toți cei care vor veni după noi până la sfârșitul veacurilor.

Muzeul Ciobotă-Petruț Lunca Bradului este titlul unei cărți de curând apărută, fiind scrisă de Rusalina și Andreea Petruț, mamă și fiică. Sâmbătă, 20 august 2016, de la ora 13,00, la Lunca Bradului, în curtea acestui muzeu, au avut loc o serie de momente culturale de înalță ținută și de o profundă trăire emoțională. Invitații au fost întâmpinați cu pâine și sare. În primul rând, a avut loc deschiderea oficială a acestui muzeu. Pentru început, părintele paroh din Lunca Bradului, Vasile Burian a sfințit troița de la intrarea în complexul muzeal, înălțată de familia Petruț și a binecuvântat toate lucrările făcute aici. A avut loc și prezentarea cărții amintite anterior.

Au susținut alocuțiuni și comunicări: preot Vasile Burian, publicist Ilarie Opriș, prof. dr. Florin Bengean, prof. Leon Crișan - directorul Școlii Generale din Lunca Bradului.

Apoi a avut loc și un program artistic susținut de: Grupul folcloric ,,La poale de Călimani" din Lunca Bradului, coordonat de Andreea Petruț; Ansamblul artistic ,,Fluierașii și Băcițele"din Dumbrava, coordonat de Emilia Dohotari; Rafila și Mihai Moldovan, rapsozi populari din satul Idicel Pădure; soliștii vocali: Mircea Simionca, Alexandru Simionca, Andrei Iștvan, Adrian Ștefan, Iosif Sorin și Andreea Petruț - gazda evenimentului și moderatorul întregii manifestări culturale.

În cadrul acestui memorabil eveniment s-a impus figura frumoasă a tinerei și talentatei interprete a cântecului popular românesc, ANDREEA GABRIELA PETRUȚ din comuna Lunca Bradului. Încă din copilărie a îndrăgit folclorul și tradițiile populare românești. De atunci face parte dintr-un ansamblu renumit de dansuri populare „Cununa Călimanilor" din comuna Deda, județul Mureș, unde are deja peste 12 ani de activitate, având ca și îndrumători pe maestru coregraf Vasile Gabor și doamna primar Lucreția Cadar, care mereu o primesc cu brațele deschise în comuna lor frumoasă.

Pentru Andreea Petruț, cântecul este o oază de liniște și de regăsire sufletească. Prin el, își exprimă sentimentele și bucuria de a veselii oamenii din jurul ei. La activ are 10 cântece proprii, care îi sunt călăuzele spre adevărata lume a cântecului popular. Dragostea de cântec și joc a moștenit-o încă din moși strămoși și tocmai de aceea a hotărât, împreună cu familia sa, să păstreze cu sfințenie obiectele, tradițiile și obiceiurile populare, dând viață Muzeului Ciobotă-Petruț, loc minunat și plin de poveste. Din dragoste pentru tradiție și folclor românesc, Andreea Petruț a inițiat Grupul „LA POALE DE CĂLIMANI", care are la bază promovarea și păstrarea obiceiurilor tradiționale românești, dar și promovarea tinerelor talente locale. Aflându-se încă la o vârstă fragedă, calea spre succes a Andreei Petruț abia acum începe să prindă contur și tocmai de aceea încearcă pe cât posibil să facă din frumos o valoare.

Evenimentul de la Lunca Bradului a fost unul cu o profundă încărcătură emoțională, bazat pe un folclor românesc autentic, dând dovadă de un românism profund. S-a scris încă o pagină de istorie din viața localității Lunca Bradului și a Văii Mureșului Superior.

Lasă un comentariu