Dascăli mureșeni - ALBERT ZOLTÁN

Distribuie pe:

S-a născut în ianuarie 1972, în localitatea Maia, comuna Bereni, din părinții Ioan și Rozalia.

S-a căsătorit cu Edith, profesor de istorie-geografie-biologie la Școala Gimnazială din Cristești, județul Mureș. A urmat școala primară în satul natal. Studiile le-a continuat la Școala Generală Mărculeni, apoi la Liceul Forestier Sovata. Studiile universitare le-a terminat la Universitatea Ecologică „Dimitrie Cantemir" din municipiul Târgu-Mureș, Facultatea de Geografie-Istorie, le-a absolvit la Universitatea ,,Babeș-Bolyai" din municipiul Cluj-Napoca, Facultatea de Geologie-Biologie și studii academice la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca cursul ,,Informatică aplicată și programare".

Cariera a început-o ca pedagog școlar la Liceul Forestier din orașul Sovata, până în anul 1992. În perioada 1994-1997 a lucrat ca profesor suplinitor, apoi și-a început cariera didactică ca profesor titular în învățământ la Liceul de Construcții și Liceul Sportiv din Târgu-Mureș, Școala Generală din Sântioana de Mureș, Școala Generală din Pănet, apoi, din octombrie 2004, a fost numit în funcția de director coordonator la Școala Generală din Cristești. Deține gradele didactice, definitivat, gradul didactic II și I.

Între anii 2005 și 2015 a urmat diferite cursuri și specializări. S-a preocupat permanent pentru modernizarea bazei materiale și didactice a Școlii.

Un rol deosebit de important pentru reușita în viață îl are educația. Prin educație ca fenomen social înțelegem transmiterea experienței de viață de la o generație la alta, cunoașterea bunelor maniere și comportarea în societate conform cu aceste deprinderi.

Lasă un comentariu