VEGHETORUL CĂRŢILOR

Frumos renume atribuit lui IOAN BIANU (1856-1935), organizatorul Bibliotecii Academiei Române, de către marele cărturar Nicolae Iorga. De fapt aceasta a fost şi tema evocării susţinute cu atâta elocinţă de prof. Dimitrie Poptămaş, binecunoscutul şi apreciatul de-acum lector care conferenţiază mereu la ,,Casa Iancului''. Ca de fiecare dată e o încântare să-l asculţi pe acest înzestrat şi talentat om de cultură, cu care noi, mureşenii, ne mândrim.

Tema i s-a potrivit ca o mănuşă d-lui D. Poptămaş, domnia sa fiind o lungă perioadă de timp şi directorul Bibliotecii Judeţene. La începutul expunerii lectorul ne-a prezentat situaţia cărţii în arealul nostru românesc: provenienţă, circulaţie, valoare, conţinut, însemnătate pentru cultura scrisă, apoi marii cărturari care au promovat producţia de carte, centrele tipografice, preocupările lor de a aduna în cărţi toată cultura epocii (mai ales cea religioasă) pentru a putea deştepta poporul şi a ne face cunoscuţi în lume (Timotei Cipariu, August Treboniu Laurian, Ioan Moldovan etc)

Biografia lui Ioan Bianu a fost presărată cu foarte multe amănunte extrem de interesante, personalităţile care l-au influenţat şi l-au ajutat în educaţia primită, centrele de cultură în care s-a instruit, format, perfecţionat ca specialist (Blaj, Bucureşti, Florenţa Milano, Paris) şi mai apoi modul în care el a conceput achiziţionarea, clasificarea, condiţiile de depozitare a fondului de carte al Bibliotecii Societăţii Academice Române de atunci. A preluat biblioteca cu un număr de 3.000 de cărţi şi a lăsat-o la plecare cu 500.000 de volume, toate de o importanţă excepţională pentru cultura românească. Lui îi datorăm şi apariţia la 1887 a Legii Bibliotecilor, lege care stabilea criterii moderne de păstrare, manipulare şi valorificare a fondului de carte. Tot lui îi datorăm instruirea şi formarea marilor bibliologi care i-au continuat munca şi care au pus bazele reţelei de biblioteci din ţară.

Iată, aşadar, un om, un destin, o valoare de mare importanţă pentru cultura românească, care a pus bazele unui sistem, a conceput o lege de funcţionare de pe urma căreia, noi, cei de azi, beneficiem de toată strădania acestui împătimit om al cărţilor. Abia acum am putut înţelege cât de importantă a fost, este şi va fi o bibliotecă pentru cultura naţională a oricărui stat, câtă muncă, câtă rigoare, câtă grijă necesită apariţia, manipularea, păstrarea şi valorificarea fiecărei cărţi, căreia, nu de puţine ori, noi nu îi dăm importanţa pe care o merită.

În încheierea manifestării, preşedintele Societăţii Cultural-Patriotice ,,Avram Iancu", dl Ioan Berţa, a tras concluziile, anunţând şi faptul că, pe data de 31 august 2016, ,,Ziua Limbii Române", dl Lazăr Lădariu ne va vorbi despre acest eveniment.

Lasă un comentariu