Doar 20 de zile de reducere a pedepsei, indiferent de numărul lucrărilor publicate de persoanele private de libertate!

Distribuie pe:

În şedinţa de miercuri, 24 august 2016, Guvernul a aprobat procedura privind elaborarea de lucrări ştiinţifice publicate sau de invenţii brevetate de către persoanele private de libertate aflate în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP).

„Procedura este necesară aplicării OUG nr. 24/2016, potrivit căreia, începând cu 31 august 2016, persoanele care execută măsuri privative de libertate şi elaborează lucrări ştiinţifice sau realizează invenţii în perioada de detenţie pot beneficia de o reducere a pedepsei cu maxim 20 de zile, indiferent de numărul lucrărilor ştiinţifice publicate pe durata executării pedepsei şi numai în baza confirmării caracterului ştiinţific al lucrării respective, respectiv a brevetului, în cazul invenţiilor.

Potrivit noilor reglementări, confirmarea caracterului ştiinţific al lucrărilor se face de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS), cu sprijinul logistic al Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), care, în baza unei cereri scrise adresate de către deţinut conducerii penitenciarului, desemnează aleatoriu trei evaluatori din baza de date. De menţionat că evaluatorilor nu li se comunică identitatea autorului lucrării, iar identitatea evaluatorilor rămâne confidenţială.

În ceea ce priveşte publicarea lucrării ştiinţifice, aceasta se realizează prin grija şi pe cheltuiala deţinutului, la edituri recunoscute la nivel academic şi fără implicarea administraţiei penitenciarului.

De asemenea, este prevăzută expres obligaţia deţinuţilor de a suporta cheltuielile generate de acordarea caracterului ştiinţific al unei lucrări, respectiv de brevetarea unei invenţii, potrivit procedurilor de drept comun. În plus, activităţile pe care le implică realizarea unei lucrări ştiinţifice sau invenţii nu pot depăşi durata de lucru prevăzută de legislaţia muncii şi nu se pot suprapune cu alte tipuri de activităţi lucrative sau de altă natură pe care le efectuează deţinuţii.

Pe perioada elaborării lucrării ştiinţifice sau a invenţiei, activitatea deţinutului va fi monitorizată, iar deţinutul are obligaţia de a prezenta zilnic materialele elaborate.

În cazul unei decizii de transferare a deţinutului într-un alt penitenciar, activitatea de elaborare a lucrării ştiinţifice ori de realizare a unei invenţii desfăşurată de deţinut se suspendă până la revenirea în penitenciar sau până la transferarea în alt penitenciar", precizează Guvernul, într-un comunicat de presă.

Lasă un comentariu