Componenţa vocabularului

Distribuie pe:

Neologism, neologisme s.n. Cuvânt împrumutat de curând din altă limbă sau creat recent într-o limbă prin mijloace interne (din fr. neologisme); neo - este un element de compunere care înseamnă nou, recent şi care serveşte la formarea unor substantive şi a unor adjective. În Dicţionarul de neologisme autorii Florin Marcu şi Constant Maneca adaugă şi sensul modern. Pseudoprefixul neo - provine din limba greacă „neos", însemnând „nou."

Titu Maiorescu în studiul „Neologismele" apreciază că e nevoie de discernământ în acceptarea cuvintelor noi deoarece „şi limba română îşi are geniul ei propriu şi cuvintele ei proprii şi acestea trebuiesc cunoscute şi trebuiesc deprinse."

Un cunoscut lingvist aprecia că în limbă o „explozie" a noului ar însemna o distrugere a limbii existente: „Nici încline a ei limbă / Recea cumpănă-a gândirii / Înspre clipa ce se schimbă / Pentru masca fericirii." (M. Eminescu)

În manualele şcolare, neologismele sunt tratate la capitolul: Mijloacele externe de îmbogăţire a vocabularului.

Procesul de îmbogăţire a vocabularului prin împrumuturi a început încă din secolul al IX-lea d. Hr., mai ales din limba latină (astfel diferenţiem cuvintele moştenite, de cele împrumutate din această limbă). A doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi mai ales secolul al XIX-lea au marcat nu numai o dezvoltare economică dar şi una cultural-generală. Unele cuvinte şi expresii noi au dublat lexeme şi expresii lexicologice, sporind bogăţia limbii.

Dubletele sinonimice de tipul cuvânt (expresie) vechi (veche) şi cuvânt (expresie) nou (nouă) sunt frecvente: îmbunătăţi / ameliora; opri / sista; singuratic / solitar; a da sfaturi / a consilia; a ţine isonul / a seconda.

Neologismele au fost folosite şi de creatorii de literatură şi estetică literară din primele decenii ale secolului trecut: „Dar mă tem că viitoarea notorietate, ca să nu zic celebritate , va creşte penibil." (G. Galaction)

„După un minut de consternare, avocatul Stavrat îşi exprimă indignarea." (L. Rebreanu).

„Pentru o metaforă excelentă eşti nevoit să faci nouăzeci şi nouă de metafore…" (G. Călinescu).

Limbajul ştiinţific şi tehnic conţine cu preponderenţă neologisme. Ne vom referi la această bogată sferă a masei vocabularului peste câteva săptămâni.

 

Lasă un comentariu