29 august: Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul

Sfântul Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului, numit de tradiție „Îngerul Pustiei", avea să împărtășească soarta majorității proorocilor lui Israel, al căror ilustru șir îl încheie (vezi Matei 11, 13): mărturisind adevărul până la capăt și încumetându-se să-l certe cu asprime pe regele Irod Antipa pentru că trăia în desfrânare cu Irodiada (care-i era cumnată), în cele din urmă i se taie capul (Irodiada a uneltit, Salomeea a cerut și Irod a dispus, împărțind toți trei un păcat mai mare decât toate cele săvârșite până atunci). Vechiul Israel, întruchipat de cei trei călăi orbiți de patimi, își trăia astfel trufașa agonie, tăvălindu-se încă o dată în sânge sfânt, dar Noul Israel al credinței, propovăduit de Ioan, răsărea cu Hristos, spre lumina și mântuirea neamurilor: „La ai Mei am venit, și ai Mei nu M-au primit; chema-voi neamurile, și acelea Mă vor preamări".

Lasă un comentariu