Tudor Balteş: „Ne-a rămas volumul său «Cu mâinile goale». Ce bogat era!"

Distribuie pe:

Joi, 26 august, a avut loc, la Centrul de Dezbateri Socio-Politice şi Culturale „Aurel Emil Dandea", din Piaţa Trandafirilor, lansarea cărţilor „Tudor Balteş - proză scurtă şi alte scrieri" şi „Kányádi Sándor - Poezii", traducere selectivă, în româneşte de Tudor Balteş, pseudonimul literar al scriitorului târgumureşean Iosif Bucur, ambele cărţi apărute la Editura Ardealul.

Cele două cărţi au fost prezentate, moderator fiind domnul Dimitrie Poptămaş, de scriitorii Eugeniu Nistor, Lazăr Lădariu şi de Mircea T. Morariu, care au evocat poezia şi munca de traducător ale lui Tudor Balteş, condeier inspirat şi pasionat membru al seriei noi a revistei „Vatra". Revistă pe care a fost obligat să o părăsească, în urma unui denunţ calomnios!

Poet de binecuvântată inspiraţie, atent aplecat asupra cuvântului ales, lui Tudor Baldeş destul de târziu i s-a publicat, postum (în 2009), cartea de poezie „Cu mâinile goale". O poezie modernă, cu acele viziuni plastice, ca un verdict implacabil în sprijinul sobrietăţii expresiei, într-o opţiune estetică precumpănitoare în fluenţa semnificativă a sentimentului trăit. O poezie traversată de o vizibilă nostalgie a sensurilor asociative în justificarea existenţei noastre trecătoare, într-un calm afişat în urma acelui „taifun al obsedantului deceniu".

Stăpân al dialogului, Tudor Balteş ne-a lăsat, în „Proză scurtă şi alte scrieri", precum în aceste apariţii postume - „Epilog", „Cleidoscop", „Stăpânii viilor", „Călătorii imaginare", acele „adevărate dimensiuni ale vocaţiei sale literare", cum scria, în prefaţă, poetul Eugeniu Nistor.

Distins cu Premiul Uniunii Scriitorilor, având acel anume farmec „ce l-a făcut agreat în orice împrejurare", cel care i-a admirat pe Hemingway, Márquez, Thomas Mann, A. E. Baconsky, traducător din literatura maghiară, Tudor Balteş ne-a lăsat poezia, proza, scrisul lui inspirat, însă niciodată „n-a pomenit de marea plecare, deşi era pregătit şi aşteptat de «cernita doamnă a singurătăţii»", cum scrie, în postfaţa cărţii, prietenul lui devotat Mircea T. Morariu, consilierul editorial al apariţiei cărţilor amintite.

În revista „Vatra" nr. 10/1980, referindu-se la Tudor Balteş, redactorul-şef Romulus Guga scria: „Despre sosirea şi plecarea poeţilor din lumea aceasta ştim foarte puţin, mult mai puţin decât cunoaştem în legătură cu zborul anual al păsărilor (…) Ce păcat când spunem: nu mai sunt. Şi începem o lungă călătorie prin arhive, prin memorie, prin cuvinte şi prin oameni (…) Acum un an şi mai bine, poetul Tudor Balteş, membru fondator al seriei noi a revistei „Vatra", laureat al Premiului Uniunii Scriitorilor pe anul 1978, întâmplător a plecat dintre noi. Ne-a rămas volumul său „Cu mâinile curate". Ce bogat era!".

 

Lasă un comentariu