Începând cu anul școlar 2016 – 2017, NAVETA ELEVILOR VA FI DECONTATĂ INTEGRAL!

Până la data de 6 septembrie 2016, pe site-ul Ministerului Educației, se află în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență, prin care Guvernul, speriat de rata mare a abandonului școlar (19,1%), dorește ca, începând cu anul școlar 2016 - 2017, suma necesară elevilor pentru navetă să fie acoperită în totalitate.

„Întrucât România și-a asumat reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii la 11,3% până în 2020, pentru că abandonul școlar are drept consecințe șomajul, excluziunea socială și sărăcia, întrucât serviciile publice de transport public locale sunt gestionate de consiliile județene, având în vedere că aspectele de mai sus vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.

Prin prezentul act normativ, art. I din Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: Articolul 84 alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport din bugetul local, prin bugetul unității de învățământ la care sunt școlarizați, pe bază de abonament, în limita a 50 km, sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, dacă locuiesc la internat sau în gazdă”, prevede proiectul supus dezbaterii publice.

Lasă un comentariu