Toți copiii defavorizați care frecventează grădinița primesc tichete sociale!

Guvernul a eliminat, în ședința de miercuri, 31 august 2016, restricțiile referitoare la vârsta preșcolarilor proveniți din familii defavorizate care pot beneficia de tichete sociale lunare, în valoare de 50 de lei, prin programul „Fiecare copil la grădiniță".

Prin urmare, restricțiile care limitau accesul la program al copiilor sub vârsta de 3 ani și al celor de peste 6 ani care urmează această formă de învățământ (8 ani pentru copiii cu dizabilități) nu mai există, urmând ca toți preșcolarii care frecventează grădinița, proveniți din familii cu un venit lunar pe membru de familie mai mic de 284 de lei, pot beneficia, la cerere, de acest stimulent.

În plus, Executivul a aprobat extinderea perioadei de acordare a stimulentului educațional, incluzând perioada vacanțelor intra și inter semestriale și a zilelor libere legale, precum și intervalul „Săptămânii altfel"!

Alte precizări se referă la faptul că cererea de solicitare a stimulentului va putea fi depusă oricând, pe tot parcursul anului școlar, verificarea prezenței se va realiza inopinat, o dată pe lună, de către conducătorul unității de învățământ și asistentul social din cadrul Primăriei, iar în cazul soților despărțiți în fapt sau în cazul în care solicitanții au reședința în altă localitate decât cea în care locuiesc efectiv, beneficiază de aceleași drepturi.

Pentru simplificarea procedurilor, documentele necesare înscrierii în program nu vor mai fi prezentate în copie autentificată, ci în copie simplă.

„Prin aceste măsuri, este facilitat accesul unui număr cât mai mare de copii la educație, contribuind activ la lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale. Ca efecte conexe, este redusă rata abandonului școlar și a infracționalității, copiii eligibili pentru program având șanse mai ridicate de a parcurge cât mai mulți ani în sistemul de învățământ", explică Guvernul, într-un comunicat de presă.

Lasă un comentariu