Finanțare guvernamentală pentru achiziționarea de berbeci și de țapi!

Distribuie pe:

Guvernul a aprobat instituirea unei scheme de ajutor de minimis, în valoare totală de 24 de milioane de lei, pentru eficientizarea activității sectorului zootehnic, prin care se acordă stimulente financiare producătorilor agricoli pentru achiziționarea de berbeci și țapi de reproducție, din rase specializate pentru producția de carne și lapte.

„Cuantumul sprijinului financiar care se acordă beneficiarilor este de maximum 2.500 de lei/cap berbec și pe cap de țap din rasă specializată. Numărul maxim de animale care poate fi achiziționat de beneficiari se calculează respectând următorul algoritm: achiziția de berbeci/țapi de reproducție se realizează respectând proporția de un berbec/un țap la 30 de capete femele ovine, respectiv 20 capete femele caprine deținute de beneficiar; numărul maxim de berbeci/țapi, care poate fi achiziționat de un beneficiar, trebuie să corespundă, aplicând proporția prevăzută, unui număr de 700 de capete femele ovine, respectiv 50 capete femele caprine.

Derularea sprijinului financiar se va face prin direcțiile pentru agricultură județene, suma necesară se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, și va intra în plată către beneficiari începând cu data de 15 noiembrie 2016.

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unui beneficiar nu poate depăși suma de 15.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente", se arată în actul normativ.

Guvernul reamintește că susținerea achiziției de berbeci de reproducție, prin ajutor de minimis, a dus la creșterea producției de carne în viu de la 108.000 tone, în anul 2014, la 182.000 tone carne în viu, în anul 2015. Creșterea producției de carne s-a reflectat în valoarea exportului de carne de ovine, care a crescut de la 17 milioane euro (în anul 2014) la 34 de milioane euro (în anul 2015). 

Lasă un comentariu