Cărturarul Petru Maior - omagiat la Reghin

Distribuie pe:

Primăria Municipiului Reghin, Consiliul Local Reghin, Biblioteca Municipală „Petru Maior" Reghin, în colaborare cu Universitatea „1 Decembrie 1918" Alba-Iulia, Facultatea de Istorie și Filologie, Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie, au organizat Conferința Națională „Petru Maior și prietenii", ediția a II-a, eveniment cultural de amploare, ce avut loc la Biblioteca municipală reghineană, în perioada 2-3 septembrie 2016.

Evenimentul a debutat vineri, 2 septembrie 2016, ora 11,00, la sala de activități a Bibliotecii Municipale „Petru Maior". În deschiderea lucrărilor, au fost susținute alocuțiuni de către: ec. Maria Precup, primarul municipiului Reghin; Preasfințitul Virgil Bercea, Episcop de Oradea - care o rostit și o rugăciune de binecuvântare; Nicolae Băciuț, directorul Direcției Județene pentru Cultură Mureș; conf. univ. dr. Laura Stanciu; Monica Avram, directorul Bibliotecii Județene Mureș; Sorina Bloj, directorul Bibliotecii Municipale „Petru Maior" Reghin.

Tot cu acest prilej, prof. univ. dr. Ioan Buzași a prezentat volumul „Petru Maior și prietenii", apărut la Editura Mega din Cluj-Napoca în anul 2015, volum ce cuprinde comunicările ce au fost susținute în cadrul primei ediții a conferinței „Petru Maior și prietenii", ce a avut loc tot la Biblioteca municipală reghineană, în primăvara anului 2014. În cadrul lucrărilor conferinței, pe parcursul celor două zile, au fost susținute comunicări științifice de către: CPI dr. Remus Câmpeanu, conf. univ. dr. Corina Teodor, prof. dr. Valentin Marica; CS III dr. Ana Maria Roman Negoi, dr. Larisa Fârtat Matei, prof.univ. dr. Ioan Buzași, prof. Dimitrie Poptămaș, prof.dr. Florin Bengean; lect.univ.dr. Petru Ștefan Ionescu, conf. univ. dr. Laura Stanciu, prof. univ. dr. Mihai Alin Gherman, pr. dr. Ioan Adrian Circa, lect. univ. dr. Anton Rus, conf. univ. dr. Tomasi Zsolt, dr. Florin Bogdan.

Vineri, 2 septembrie 2016, de la ora 18,00, a avut loc vizitarea Catedralei Greco-Catolice Maica Domnului din Reghin, unde s-a oficiat o slujbă de pomenire de către Preasfințitul Virgil Bercea, preotul Florin Boitoș, protopopul greco-catolic al Reghinului și pr. lect. univ. dr. Anton Rus.

Sâmbătă, 3 septembrie 2016, după ce au fost expuse toate lucrările la Biblioteca Municipală „Petru Maior", la ora 13,30 au avut loc concluziile și închiderea lucrărilor conferinței.

A fost un eveniment cultural de înaltă ținută științifică, desfășurată sub semnul înaltului profesionalism. Au fost susținute comunicări științifice extrem de valoroase, bine documentate, care au adus o nouă contribuție la conturarea personalității cărturarului Petru Maior. Evenimentul s-a bucurat de un succes deosebit, a luat parte un numeros public din Reghin, dar și din alte localități.

A fost un eveniment de anvergură națională, au participat cu comunicări reprezentanți ai unor mari instituții de cultură sau de învățământ din țară, spre exemplu de la Universitatea „Babeș-Bolyai" din Cluj Napoca, Institutul de Istorie „George Bariț" din Cluj Napoca, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba-Iulia, Universitatea „Petru Maior" din Târgu-Mureș, Episcopia Unită din Oradea etc.

Aproape două secole s-au scurs de când s-a stins din viață Petru Maior, personalitate marcantă, ce și-a dăruit întreaga lui capacitate pentru dezrobirea socială, spirituală și națională a poporului nostru. Alături de ceilalți corifei ai Școlii Ardelene, creatori ai Supplex-ului - o mișcare cultural-națională de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, ce urmărea obținerea drepturilor legitime pe seama poporului român, considerat străin la el acasă, Petru Maior ne apare ca un luceafăr călăuzitor pe cerul înnorat al națiunii.

De la catedra școlii din Blaj, Maior este trimis ca protopop la Reghin, unde un sfert de veac, între anii 1784-1809, avea să desfășoare o susținută activitate pe planuri multiple. Maior nu este valoros numai prin activitatea pastorală la Reghin, ci și prin zelul lui pe plan social național.

Preocupat de binele obștesc, tânărul protopop, cu vaste cunoștințe dobândite la Roma și Viena, se va angaja în acțiuni școlare și politico-sociale pentru a ridica sufletul românului. Văzând că „aproape nemica nu știa" mulțimea, s-a avântat - cu timp sau fără timp în a-i învăța, - și acest lucru îl cere și preoților după îndemnul Sfântului Apostol Pavel: „propovăduiește cuvântul, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată răbdarea și învățătura". Prin îndrumările date dascălilor și preoților „să dea pildă sănătoasă cu portarea lor" (exemplul fiind stimulator), Maior ne apare ca un adevărat pedagog și păstor de suflete. În felul acesta a contribuit în bună măsură la alfabetizarea celor mulți, dar în același timp și la stârpirea unor superstiții. Pe tărâm omiletic și pastoral, Maior a căutat să planteze idei sănătoase, să sădească virtuți creștinești și civice, a căutat să stabilească un echilibru perfect al omului în cadrul societății. Din opera lui socială și scrisă, reiese limpede cât de strâns s-a împletit la el activitatea de slujitor al altarului și al patriei.

Istoricul Vasile Netea spune despre Petru Maior că „a fost un bărbat mare, un bărbat ales, un bărbat providențial". Într-adevăr, cărturarul Petru Maior se impune ca unul dintre acei mari bărbați ai neamului românesc, un luminător al poporului și un luptător pentru adevăr și dreptate.

Lasă un comentariu