COMORI FILOCALICE"

Distribuie pe:

„Cel ce binecuvintează cu gura, dar dispreţuieşte cu inima, ascunde făţărnicia sub chipul dragostei.

Mintea care a dobândit dragostea duhovnicească, nu cugetă despre aproape cele ce nu se potrivesc cu dragostea.

Dorul întins întreg spre Dumnezeu leagă pe cei ce-l au, cu Dumnezeu şi întreolaltă.

CEL CE A DOBÂNDIT DRAGOSTE, RABDĂ FĂRĂ SĂ SE TULBURE SUPĂRĂRILE ŞI SUFERINŢELE CE-I VIN DE LA DUŞMANI".

Sfântul TALASIE LIBIANUL

„CUGETĂRI FILOCALICE" vol. IV, pag. 3

***

„Dragostea adevărată a dobândit acela care nu suferă bănuieli şi vorbe împotriva aproapelui.

Singură iubirea uneşte zidirea cu Dumnezeu şi făpturile întreolaltă în acelaşi cuget.

Cinstit în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor este acela care nu încearcă nimic pentru surparea dragostei.

PRECUM VIRTUŢILE TRUPEŞTI ÎŞI ATRAG SLAVA DE LA OAMENI, AŞA CELE DUHOVNICEŞTI, PE CEA DE LA DUMNEZEU".

Ibidem, pag. 4

***

„Creştine! De vrei să învingi gândurile pătimaşe (rele), câştigă înfrânarea de la faptele rele şi dragostea faţă de aproapele tău.

Păzeşte-te de faptele cele rele şi nu vei întâmpina piedică în vremea rugăciunii tale.

Stăpâneşte cu vitejie mânia şi pofta şi te vei izbăvi degrabă de gândurile rele.

Fereşte-te de slava deşartă, de care ţine făţărnicia, părerea bună de sine, pisma şi mândria.

CREŞTIN BUN ESTE ACELA CARE SE STĂPÂNEŞTE PE SINE ŞI-ŞI PUNE SUFLETUL ŞI TRUPUL RAŢIUNII".

Ibidem

P.S. Să luăm aminte la cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: „PRIVEGHEAŢI ŞI VĂ RUGAŢI, CĂ NU ŞTIŢI ZIUA NICI CEASUL..." şi „CERUL ŞI PĂMÂNTUL VOR TRECE, DAR CUVINTELE MELE NU VOR TERCE".

„COMORI FILOCALICE" vol. II

Lasă un comentariu