„CUGETĂRI FILOCALICE"

Distribuie pe:

„Apostolul Petru primește întâi cheile, apoi e lăsat să cadă și să se lepede, ca să i se înțelepțească cugetul prin cădere. Deci, și tu, creștine, de vei cădea în tot felul de gânduri după ce-ai primit cheia cunoștinței, nu te mira, ci slăvește pe singurul înțelept, pe Domnul nostru, Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, care înfrânează, prin diferite strâmtori părerea de sine pentru cunoștința dumnezeiască. Căci ispitele sunt un frâu care poate să înfrâneze mândria omului, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu".

Sfântul IOAN CARPATIUL

„FILOCALIA" vol. IV, pag. 143

„Dacă Domnul ia adeseori de la noi cele bune, cum a luat bogăția lui Iov (căci „Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat"), desigur va lua din mâna noastră și relele pe care ni le-a adăugat Cel veșnic. Căci „de la Domnul sunt și cele rele și cele bune". Și cel care ne aduce cele rele, același ne va aduce bucuria veșnică, împreună cu slava veșnică. Domnul Hristos, care poate întoarce lucrurile spre rău, poate, desigur, să le schimbe iarăși, pe neașteptate, spre și mai multă slavă".

Ibidem

„Am auzit pe unii credincioși, care sunt neîncetat bolnavi cu trupul, și nu pot să se folosească de post, zicând: «Cum putem să ne izbăvim de diavoli și de patimi, fără post?» Acestora trebuie să li se spună: Nu numai prin înfrânare de la mâncări, ci și prin strigarea inimii, veți putea zdrobi și izgoni gândurile rele și pe cei ce le strecoară. «Strigat-am către Domnul, zice, întru necazul meu, și m-ai auzit»; și iarăși s-a scris: «Din pântecele iadului ai auzit strigarea mea și glasul meu». Cunoscând judecata lui Dumnezeu, nu te descuraja pentru neputințele vieții. Ci mai degrabă stăruiește în lucrarea izbăvirii de vrăjmași prin rugăciune și răbdare, împreună cu mulțumire".

Ibidem, pag. 145-146

P.S. Să luăm aminte la cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: „Privegheați și vă rugați, căci nu știți nici ziua, nici ceasul..." și „Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece".

„COMORI FILOCALICE" vol. II

 

Lasă un comentariu