Scrisoare deschisă Către Domniile Lor, Profesorii de Limba şi Literatura Română

 Ca profesor de limba şi literatura română, dar şi ca îndrumătorul unei fundaţii ce se adresează cu precădere tineretului şcolar - Fundaţia Culturală „Cezara Codruţa Marica" - , apreciindu-Vă truda în numele Luminii Cuvântului,

Vă îndemn ca în ziua de 20 septembrie 2016, când se împlinesc 150 de ani de la naşterea lui GEORGE COŞBUC, să vă începeţi orele cu un poem din marea operă a scriitorului. Ştiind că în trăirile afective ale elevilor va intra emoţia reverberând din cuvântul coşbucian, poate vom simţi mângâietoarea suflare divină invocată de poet în versurile sale, de care timpul prezent are mare nevoie. Clipa poemului citit, moto-ul orelor de limba şi literatura română într-o zi memorabilă a istoriei literaturii noastre, nu va mai fi doar clipă, ci înveşnicire.

Sunt convins că sunteţi pregătiţi pentru sublimul acelei clipe. Eu, din respect pentru Dumneavoastră şi pentru menirea pe care o aveţi de a apăra focul sacru al limbii şi literaturii române, doar V-am reamintit…

 

 Cu aleasă consideraţie şi afecţiune, Prof. Valentin Marica, Târgu-Mureş 

Lasă un comentariu