„CUGETĂRI FILOCALICE"

Distribuie pe:

„Precum pentru lucrurile dinafară sunt zarafi, ţesători, vânători, oameni de război şi meşteşugari, aşa şi pentru cele dinlăuntru cugetă că sunt între gânduri unele care se ocupă cu jocurile de noroc, altele otrăvesc, altele tâlhăresc, altele vânează, altele murdăresc, altele omoară şi aşa mai departe. Tuturor trebuie să le interzicem scurt intrarea, prin împotrivire evlavioasă şi rugăciune şi mai ales celor ce murdăresc, ca să nu spurce locul cel sfânt şi să întineze pe omul lui Dumnezeu".

Sfântul IOAN CARPATIUL

„CUGETĂRI FILOCALICE" vol. IV, pag. 141

***

„Nu numai cu limba este furat Domnul spre mântuire, precum a făcut tâlharul care a strigat de pe cruce, ci şi cu gândul. «Căci zicea în sine femeia cu curgere de sânge: de mă voi atinge chiar şi numai de marginea hainelor lui, mă voi mântui». De cei ispitiţi de plăceri, de mânii, de slavă deşartă şi de celelalte, se zice că ziua sunt arşi de soare, iar noaptea de lună. Roagă-te deci să fii acoperit de norul dătător de rouă, ca să scapi de vătămarea diavolului".

Ibidem, pag. 141-142

***

„Păzeşte-te de otrăvurile Isabelei (regina regelui Baal, din timpul Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul) între care se găsesc gândurile de mândrie şi de slavă deşartă. Iar pe acestea vei putea să le birui cu harul lui Dumnezeu, numai umilind sufletul şi înjosindu-l şi aruncându-te înaintea Domnului şi chemându-l să te ajute şi cunoscând că darurile ce le primeşti sunt cereşti. De aceea zice: «Nimenea nu poate lua nimic de nu-i va fi dat lui». Pentru cuvântul fără rost şi iubitor de slavă deşartă vom da socoteală, din pricina lipsei de disciplină a limbii. De aceea trebuie să ne păzim limba cu trezvie".

Ibidem, pag. 142

P.S. Să luăm aminte la cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: „Privegheaţi şi vă rugaţi, că nu ştiţi nici ziua nici ceasul..." şi „Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece".

„COMORI FILOCALICE" vol. II

 

Lasă un comentariu