Aproape două mililarde de euro disponibile pentru infrastructura rurală

La invitația prefectului dr. Lucian Goga, reprezentanții conducerii centrale a Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) în frunte cu directorul general, dna Simona Man, s-au aflat, în aceste zile, la Târgu-Mureș, pentru mai multe runde de dezbateri cu primarii din județ, cu fermieri și reprezentanți ai Grupurilor de Acțiune Locală, potențiali beneficiari ai Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020.

În cadrul întâlnirilor, care au avut loc la Sala Mare a Palatului Administrativ, cei prezenți au primit informații utile legate de PNDR 2014-2020, program prin care peste 1,9 miliarde de euro pot fi accesate de autoritățile publice pentru investiții în infrastructura rurală și silvică, în diferite domenii - construcția, extinderea și modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme, extinderea și modernizarea rețelei publice de apă și apă uzată și a rețelei de drumuri de interes local, precum și infrastructura educațională și socială din mediul rural pentru restaurarea, conservarea și dotarea unor monumente din patrimoniul imobil de interes cultural și a unor așezăminte monahale, modernizarea, renovarea sau dotarea căminelor culturale, dezvoltarea de software, achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor și mărci.

„Întâlnirile au fost convocate având în vedere preocuparea Instituției Prefectului - Județul Mureș pentru diseminarea informațiilor privind măsurile de finanțare prevăzute în noul Program Național de Dezvoltare Rurală în sectoarele agricol, non-agricol și pentru unitățile administrativ-teritoriale, precum și prioritatea strategică a Guvernului României privind creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene prin PNDR 2014-2020", se arată într-un comunicat dat publicității de Instituția Prefectului.

Lasă un comentariu