NOUTĂŢI ÎN SISTEMUL UNITAR DE PENSII PUBLICE - Interviu cu doamna EUGENIA NEAGOE, director executiv al Casei de Pensii Mureş

- În 17 iulie 2016, au intrat în vigoare mai multe modificări ale Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. La ce se referă acestea?

- Într-adevăr, la 17 iulie, a intrat în vigoare Legea nr. 142/2016, prevederile acesteia aplicându-se în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie se deschid începând cu data de 17.07.2016.

În primul rând, este vorba de modificarea prevederilor art. 60 alin. (1) din lege: „În vederea reducerii vârstei standard de pensionare, fracţiunea de an de stagiu de cotizare realizat în grupa I şi/sau condiţii speciale de muncă, pentru care nu se acordă reducere conform tabelului nr. 2 din lege, se cumulează cu perioada de stagiu de cotizare realizată în condiţii deosebite de muncă şi se face reducerea conform tabelului nr. 1 din lege".

De exemplu: o persoană realizează stagiul complet de cotizare prevăzut de lege, din care 8 ani şi 7 luni în grupa I/condiţii speciale de muncă; 15 ani şi 8 luni în condiţii deosebite de muncă. Potrivit prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 modificat prin Legea nr. 142/2016, persoana beneficiază de o reducere a vârstei standard de pensionare cu 7 ani şi 6 luni, astfel: 4 ani reducere pentru cei 8 ani de stagiu de cotizare realizaţi în grupa I şi/sau condiţii speciale de muncă; 3 ani şi 6 luni pentru cei 16 ani şi 3 luni de stagiu de cotizare realizaţi în condiţii deosebite (15 ani şi 8 luni în condiţii deosebite plus 7 luni, fracţiunea de an de stagiu de cotizare realizat în grupa I şi/sau condiţii speciale de muncă).

Prevederile acestui articol se aplică şi în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie anticipată/anticipată parţială sau invaliditate au fost stabilite anterior datei de 17.07.2016, dar îndeplinesc condiţiile de trecere la pensie de limită de vârstă după data de 17.07.2016.

- Ce modificări au intervenit în calcularea pensiei anticipate?

- Prevederile art. 65 alin. (4), astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 142/2016, se aplică numai în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie anticipată parţială se deschid începând cu data de 17.07.2016, data intrării în vigoare a legii.

La recalcularea pensiilor anticipate parţiale stabilite conform dispoziţiilor art. 65 alin.(4) din Legea nr. 263/2010, forma iniţială, în vigoare până la data de 17.07.2016, se calculează punctajul mediu anual aferent stagiului de cotizare şi se menţine procentul de diminuare luat în calcul la stabilirea pensiei anticipate parţiale sau, după caz, procentul de diminuare luat în calcul prin ultima decizie de recalculare a pensiei.

În situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie anticipată parţială au fost stabilite începând cu data de 17.07.2016 şi care, ulterior acestei date, solicită recalcularea pensiei pentru valorificarea unor stagii de cotizare realizate anterior datei de înscriere la pensie şi nevalorificate la stabilirea iniţială, procentul de diminuare se modifică în funcţie de stagiul total de cotizare realizat.

- Concret, cât va fi penalizarea în funcţie de perioada de cotizare realizată peste stagiul complet?

- Cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare, astfel: la o perioadă de cotizare realizată peste stagiul standard de cotizare de până la un an, procentul de diminuare este de 0,50% pentru fiecare lună de anticipare; peste 1 an - 0,45%, peste 2 ani - 0,40%, peste 3 ani - 0,35%, peste 4 ani - 0,30%, peste 5 ani - 0,25%, peste 6 ani - 0,20%, iar între 7 şi 8 ani - 0,15%.

- Şi târgumureşenii sunt avantajaţi de Legea 142/2016. În ce sens?

- La articolul 65, alin. (5), se prevede: „Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă datorită extracţiei şi prelucrării minereurilor neferoase cu conţinut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, a pulberilor metalice, precum şi a emisiilor de amoniac şi derivate, respectiv Baia Mare, Copşa Mică, Zlatna şi Târgu-Mureş, pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizare". Prevederile acestui articol se aplică persoanelor ale căror cereri sunt înregistrate la casa de pensii începând cu data de 17.07.2016.

- Cum demonstrăm că am locuit cel puţin 30 de ani în zonă afectată de poluare?

- Dovada îndeplinirii condiţiei referitoare la perioada de locuire în Târgu-Mureş sau pe o rază de 8 km, se face cu adeverinţa-tipizată, eliberată de serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor.

 

Lasă un comentariu