Prof. Silvia Andone - doctor în filologie

Distribuie pe:

Reputatul dascăl Silvia Andone s-a născut pe 4 octombrie 1976, în orașul Sovata, județul Mureș, fiind al doilea copil al familiei Frandeș Vasile și Dorina. În vara anului 1996 s-a căsătorit cu preotul Sergiu Andone și au plecat împreună în parohia Bistra Mureșului. În 2001 s-a născut fiica sa Natalia-Maria, care în prezent este elevă la Școala Gimnazială „Augustin Maior" din Reghin - secția germană. În 2006 a primit în dar de ziua ei doi băieți gemeni: Cătălin-Emanuel și Bogdan-Andrei, care, la rândul lor, sunt și ei acum elevi la secția germană a aceleași școli. Ca preșcolar a urmat Grădinița cu Program Normal din satul Logig, satul natal al mamei, petrecându-și o bună parte din prima copilărie la bunici. Apoi, cursurile primare și gimnaziale le-a urmat la Școala Generală nr.2 Sovata. În anul 1991, în urma examenului de admitere, a intrat la Liceul Pedagogic „Mihai Eminescu" din Târgu-Mureș. Cei cinci ani petrecuți în această unitate școlară și-au pus amprenta definitoriu asupra personalității sale, datorită calității actului didactic și profesorilor deosebiți de aici. A absolvit în anul 1996. În perioada 1996-2000 a urmat cursurile Facultății de Teologie din Alba Iulia, secția teologie - limba engleză, pe care a absolvit-o ca șefă de promoție în anul 2000.

A primit repartiție la Școala Generală nr.1 din Târgu-Mureș în anul 1996, dar Dumnezeu avea o altă misiune pentru dânsa. În urma căsătoriei, s-a detașat la Școala Generală cu clasele I-VIII din Bistra Mureșului. Pe parcursul celor patru ani de studenție a lucrat cu o jumătate de normă pe catedra de limba engleză. A fost cea dintâi profesoară de limba engleză de la Școala din Bistra, până atunci elevii studiind limba rusă. În anul 2003 a susținut examen de titularizare și a devenit titulară pe catedra de limba engleză de la Școala Generală Bistra Mureșului. Și-a reluat activitatea, după concediul de îngrijire a copiilor (2006-2008), la Școala Gimnazială „Augustin Maior" din Reghin, unde s-a detașat pentru anul școlar 2008-2009. A revenit la Școala Generală Bistra Mureșului în anul școlar 2009 - 2010 pe catedra de lb. engleză-religie, unde activează și în prezent. Gradul Definitiv în învățământ l-a obținut în anul 1999 ca învățătoare. Apoi în 2005 a obținut Gradul didactic II ca profesor de limba engleză la Universitatea „Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca. În anul 2009 a absolvit cursurile de masterat „Studii de gen și performanțe manageriale" ale Facultății de Științe și Litere, din cadrul Universității „Petru Maior" din Târgu-Mureș. În anul 2012 a obținut Gradul didactic I realizând lucrarea metodico-științifică „Aspects of education in Britain and Romania", coordonator științific fiind conf. univ. dr. Rodica Mariana Pioariu de la Universitatea „1 Decembrie 1918" Alba Iulia. Din anul 2013 a fost doctorand al Facultății de Științe și Litere (Studii literare) din cadrul Universității „Petru Maior" Târgu-Mureș, având ca obiect de cercetare „Literatura de popularizare din calendarele religioase interbelice", profesor coordonator fiind prof. univ. dr. Iulian Boldea. Ca profesor, i s-a acordat Gradația de merit în perioadele 2010-2015 și 2015-2020. Pentru munca depusă în slujba Bisericii, în anii 2004 și 2015 a primit din partea Arhiepiscopiei Alba Iulia Gramate Arhiepiscopale. A obținut rezultate notabile cu elevii la faza județeană a Olimpiadei de Religie (premiile II și III în anul școlar 2008-2009 și mențiune în anul școlar 2009-2010), precum și la concursul de lb. engleză Winners (premiile II, III și mențiuni în aceiași ani școlari). De asemenea, elevii bistreni au fost premiați la concursul de Evaluare în educație la limba engleză, cea mai mare distincție fiind premiul al III-lea și medalia de bronz obținute de către eleva Gliga Bianca. A pregătit elevii și pentru alte concursuri (de recitări în limba engleză - Poezia, comoară din sufletul meu, Deda, 2015 - Premiul I, de educație ecologică - SOS Terra, Reghin 2015, - Premiul I). În perioada 2003-2006, 2009-2010 a îndeplinit funcția de Consilier educativ. În această calitate a organizat numeroase activități educative pentru elevii școlii, în parteneriat cu diverse instituții. În anul 2010 a fost numită director al Școlii Gimnaziale din Bistra Mureșului, iar din anul școlar 2011-2012 și până în prezent este director adjunct al Liceului Tehnologic „Vasile Netea" Deda, ca urmare a subordonării școlii de la Bistra celei din Deda. Ca director s-a preocupat de buna gospodărire a școlilor și grădinițelor din satul Bistra, având o bună colaborare cu toți factorii implicați în actul educației.

În calitate de doctorand, a participat la numeroase conferințe internaționale dintre care amintim: Literature, Discourse and Multicultural Dialogue (UPM Tg.-Mureș, 2013, 2014), Communication, Context, Interdisciplinarity (UPM Tg.-Mureș, 2014), Gobalization, Intercultural Dialogue and National Identity (UPM Tg.-Mureș, 2015) și simpozioane naționale: Comunicare și multiculturalitate (UPM Tg.-Mureș 2015), Studiile doctorale și postdoctorale, în contextul cercetării interdisciplinare (UPM Tg.-Mureș 2015), Tradiție, cultură, spiritualitate în Deda și împrejurimi (2014, 2015). A publicat articole în: revista Journal of Romanian Literary Studies (nr.4/2014, 5/2014, 6/2015), revista locală Scaunul Domnului, Credința străbună – revistă editată de Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei, ziarul Cuvântul liber și articole în volumele conferințelor și simpozioanelor la care a participat. A colaborat cu televiziunile: TTM Tg.-Mureș, Televiziunea Română București și Tg.-Mureș, Antena 1 Tg.-Mureș, Realitatea tv Tg.-Mureș, Gliga Tv. Reghin, DaReghin Tv pentru promovarea activităților școlii și a Corului „Harisma".

În paralel, s-a implicat în toate activitățile organizate de parohia Bistra Mureșului: sfințirea Bisericii de pe Bistra Vale în 1997, sfințirea Catedralei din Bistra în 2000, organizarea celor cinci ediții ale Festivalului de colinde „Astăzi

s-a născut Hristos" la care au participat coruri prestigioase din țară, organizarea Conferinței maestrului Dan Puric „Cine suntem" (Bistra Mureșului, 2008), organizarea Sărbătorii tradiționale „Măsura oilor" (2013), organizarea Sărbătorii tradiționale de Bobotează (2012, 2013) organizarea concertelor diferitelor coruri în biserica satului, organizarea de expoziții de icoane pe sticlă, participarea la Festivalul de artă muzicală de la Dorna Candrenilor. În calitate de dirijor al corului „Harisma" al Bisericii din Bistra Mureșului și-a adus contribuția la realizarea unui CD și a unei casete cu colinde în anul 2003 realizate și lansate la Radio Tg.-Mureș. A participat la numeroase activități culturale și sociale alături de corul parohiei. A realizat schimburi culturale internaționale cu Anglia, Franța și Basarabia. În anii 2014 și 2015 proiectele social-filantropice ale Bisericii și școlii au fost răsplătite cu Premiul I la nivelul Arhiepiscopiei Alba Iuliei, premierea fiind făcută la București de către Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române. Fiind preocupați de valorificarea potențialului cultural al zonei, în anul 2015 s-a organizat în parteneriat cu Biserica Bistra, Primăria Deda și Biblioteca Municipală „Petru Maior" Reghin, prima ediție a Simpozionului „Întâlniri la Bistra Mureșului. În amintirea lui Ion Vlasiu" la care au participat valoroși oameni de cultură din județ și nu numai.

 Ca o încununare a întregii activități a domniei sale, în urma definitivării studiilor de doctorat, în ziua de vineri, 23 septembrie 2016, la Universitatea „Petru Maior" din Târgu-Mureș a avut loc susținerea publică a tezei sale de doctorat cu titlul Calendarele religioase din Transilvania în perioada interbelică, lucrare extrem de bine elaborată și documentată. În urma susținerii, comisia i-a conferit titlul de Doctor în Filologie.

Aducem cuvânt de felicitare și profundă apreciere doamnei Silvia Andone pentru toate realizările domniei sale, și îi urăm, de asemenea, mult succes în activitățile multiple în care este implicată cu deplină seriozitate și înalt profesionalism.

Lasă un comentariu