„CUGETĂRI FILOCALICE"

Distribuie pe:

„Bărbatul îndelung răbdător are multă cumințenie; asemenea și cel ce-și apropie urechea de cuvintele înțelepciunii.

Fără aducerea aminte de Dumnezeu nu poate fi cunoștință adevărată. Căci nu poți să ai cunoștință de Dumnezeu dacă nu-L cauți.

Omului blând îi folosește credincioșia, căci îl face să nu ispitească îndelunga răbdare a lui Dumnezeu și să nu se rănească prin neascultare.

Tot binele vine de la Dumnezeu după orânduirea Lui; și cei care fac un lucru bun sunt slujitorii Lui".

Sfântul MARCU ASCETUL

„FILOCALIA" vol. I, pag. 243

***

„Dacă îți intră în urechi vorbe urâte, mânie-te pe tine însuți și nu pe cel ce le grăiește (zice). Căci dacă urechea e rea, rău e și cel ce o poartă.

De vezi pe cineva că te laudă cu fățărnicie, așteaptă la vremea sa ocară (defăimare, ceartă) de la el.

Primește împletirea celor bune și a celor rele, cu gând egal; și Dumnezeu va netezi (egala) neegalitățile dintre ele.

Roagă-te să nu-ți vie încercare (ispită de la diavol); iar când vine, primește-o ca pe a ta, nu ca pe una străină.

Ibidem, pag. 244

***

„Am văzut oameni simpli smerindu-se cu fapta și s-au făcut mai înțelepți decât înțelepții.

Cel ce laudă pe aproapele în chip fățarnic, îl va osândi după o vreme și va fi el însuși rușinat de fapta sa.

Din iubirea de plăcere vine negrija și din negrijă uitarea de Dumnezeu; căci Dumnezeu a dat tuturor cunoștința celor de folos.

Omul sfătuiește pe aproapele precum știe, iar Dumnezeu lucrează în cel ce aude, precum acela a crezut".

Ibidem, pag. 237

 

P.S. Să luăm aminte la cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: „Privegheați și vă rugați, că nu știți nici ziua nici ceasul..." și „Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece".

„COMORI FILOCALICE" vol. II

Lasă un comentariu