Peste jumătate dintre copiii din România trăiesc în risc de sărăcie!

Un raport al organizaţiei „Salvaţi Copiii", realizat prin monitorizarea pe parcursul a şapte ani (2008 - 2015) a mai multor indicatori, cum ar fi sărăcia, abandonul şcolar, rata ridicată a mortalităţii infantile, scăderea ratei vaccinărilor, stigmatizarea şi discriminarea copiilor în comunitate şi şcoală (pe criterii economice, de etnie, de sănătate), cultura agresivităţii ca metodă de educaţie, atrage atenţia că mai mult de jumătate dintre copiii din România (52,2%) trăiesc în risc de sărăcie sau excluziune socială, media în statele membre ale Uniunii Europene fiind de 28%, iar insuficienţa resurselor alocate pentru educaţie, sănătate şi protecţie socială adânceşte vulnerabilitatea copiilor din zonele defavorizate.

În privinţa accesului la educaţie, raportul arată că aproape 366.000 de copii cu vârsta între 3 şi 17 ani nu au urmau nicio formă de învăţământ (preşcolar, primar, gimnazial, liceal sau profesional), în anul 2013, iar potrivit Eurostat la sfârşitul anului şcolar 2014 - 2015, rata părăsirii timpurii a şcolii a crescut cu 1,8% în numai 2 ani, de la 17,3% (2012 - 2013) la 19,1%.

Totodată, în raport se susţine că participarea copiilor la învăţământul public, considerat a fi gratuit, implică anumite costuri care trebuie acoperite de familie, cu toate că legea interzice acest lucru, indicând că un cost total mediu alocat per copil este de 1.490 lei, iar per familie este de 1.954 lei, având în vedere şi familiile cu mai mult de un copil şcolar.

Pe de altă parte, copiii cu probleme de sănătate mintală sunt discriminaţi, atât de colegi, cât şi de profesori şi se constată absenţa incluziunii copiilor cu dizabilităţi, existând numeroase cazuri de discriminare şi segregare bazate pe rezultate şcolare şi comportament.

Referitor la mortalitatea infantilă, fenomenul este constant mai grav în mediul rural, motivele ţinând, în principal, de accesul mai redus la servicii medicale, de distanţa mare până în localităţile unde astfel de servicii pot fi accesate, de nivelul scăzut de educaţie a mamei şi de veniturile reduse ale gospodăriei: „În ceea ce priveşte decesele copiilor mai mici de cinci ani, este îngrijorător faptul că aproape jumătate dintre acestea (48%) au cauze evitabile. Astfel, în anul 2013, principalele cauze de deces pentru această grupă de vârstă (1 - 4 ani) au fost bolile aparatului respirator (23,5%), urmate de leziuni traumatice şi cauze externe (21,4%)".

O altă problemă sesizată în raport se referă la abuzul şi neglijarea continuă, fenomene prezente în viaţa copiilor din România: „Un procent de 63% dintre copii spun că au fost bătuţi acasă de către părinţi, în timp ce 20% dintre părinţi consideră încă pedepsele fizice drept un mijloc de educare a copiilor. Agresorii care răspund penal sunt mai degrabă excepţia decât regula în cazul violenţei fizice, datele arătându-ne că numai între 5% şi 11% dintre ei ajung în faţa justiţiei".

În privinţa minorilor rămaşi singuri acasă, datele colectate de „Salvaţi Copiii" de la inspectoratele şcolare pentru finalul anului 2015 au relevat un număr mult mai mare de copii cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate (212.352 de copii) faţă de numărul înregistrat în evidenţele serviciilor publice de asistenţă socială (85.194 de copii).

„Salvaţi Copiii" precizează într-un comunicat de presă că studiile avute în vedere la redactare raportului au la bază participarea şi opiniile a peste 7.700 de copii, 6.612 părinţi şi 790 de specialişti din rândul autorităţilor şi societăţii civile.

 

Lasă un comentariu