Grupurile vulnerabile - priorităţi în domeniul asistenţei sociale pentru 2017

Distribuie pe:

Aproximativ 350 de persoane cu nevoi sociale stringente figurează, la ora actuală, în evidenţele Serviciului Public de Asistenţă Socială (SPAS) din cadrul municipalităţii târgumurşene, persoane ale căror nevoi, foarte diferite şi specifice, nu pot fi acoperite în totalitate, în ciuda eforturilor materiale şi de personal depuse de serviciul de specialitate al administraţiei publice municipale.

Grupurile vulnerabile cuprind persoane cu dizabilităţi, persoane vârstnice, copii, persoane singure şi familii aflate în dificultate, persoane fără adăpost, ale căror solicitări - în lipsa unui cadrul legal adecvat, care continuă să rămână ambiguu şi neunitar - depăşesc posibilităţile de acoperire de către SPAS. De-a lungul timpului, numărul acestor persoane a variat între 250-500 de cazuri anual.

Pentru îmbunătăţirea şi extinderea serviciilor sociale acordate persoanelor cu vulnerabilităţi, de peste 15 ani, Municipiul Târgu-Mureş acordă subvenţii unor organizaţii neguvernamentale care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială şi care solicită finanţare prin proiecte, în baza prevederilor legale în vigoare, entităţi al căror profil s-a adaptat, de-a lungul anilor, nevoilor sociale ale comunităţii.

În ce priveşte persoanele cu dizabilităţi, colaborări benefice s-au dovedit cele derulate cu asociaţiile: Hifa, Cezara-Codruţa Marica, Gecse Daniel, Fundaţia Creştină Rhema, Fundaţia Alpha Transilvană.

Pe de altă parte, numărul vârstnicilor care se adresează SPAS pentru servicii şi prestaţii sociale depăşeşte cu mult posibilităţile de care dispune acest departament, sens în care au fost elaborate proiecte în colaborare cu fundaţii şi asociaţii neguvernamentale - Asociaţia Caritas Greco-Catolic, Fundaţia Unitarcoop, Fundaţia Diakonia, Asociaţia Familiilor Mari Marianum etc.

O situaţie similară se înregistrează şi în cazul copiilor, persoanelor singure, familiilor fără adăpost, familiilor aflate în dificultate, Serviciul Protecţie Specială din cadrul SPAS fiind sprijinit în soluţionarea acestor situaţii de către Fundaţia Talentum, Fundaţia Curcubeu, Alpha Transilvană, Fundaţia Creştină Rhema (Casa Iona şi Centrul de Zi Ioana).

Dată fiind situaţia dramatică a categoriilor menţionate, dar şi rezultatele benefice ale colaborării dintre administraţia publică locală şi organizaţiile neguvernamentale ce au ca obiect acordarea de asistenţă socială, SPAS are în vedere ca şi în 2017 liniile de subvenţionare prioritare şi importante în domeniul asistenţei sociale să fie axate pe sprijinirea, în continuare, a persoanelor cu dizabilităţi, a persoanelor vârstnice, precum şi a copiilor, persoanelor, familiilor şi comunităţilor vulnerabile şi cu risc de marginalizare socială.

În contextul unui cadru legislativ precar, al finanţării insuficiente, al lipsei acute de specialişti în domeniu şi chiar al lipsei de servicii de asistenţă socială în peste jumătate din comunităţile (administraţiile locale din ţară), parteneriatul primărie - organizaţii neguvernamentale, promovat şi susţinut de edilii târgumureşeni reuşeşte să uşureze, pe cât posibil, viaţa a sute de persoane şi familii vulnerabile, cu risc de marginalizare socială.

Lasă un comentariu