Cartea - Tradiție, Cultură, Spiritualitate în Deda și împrejurimi, volumul III

Distribuie pe:

Tradiția culturală din Deda și împrejurimi își continuă drumul său firesc. Ne bucurăm pentru că vede lumina tiparului cartea Tradiție, Cultură, Spiritualitate în Deda și împrejurimi, volumul III, care apare sub egida editurii Eurocarpatica, din Sfântu Gheorghe, se cuvine să aducem un cuvânt de mulțumire domnului dr. Ioan Lăcătușu, directorul Editurii, pentru buna colaborare la realizarea acestui volum, precum și pentru multiplele și rodnicele colaborări pe care le avem cu domnia sa și cu colaboratorii dânsului. Volumul de față este coordonat și prefațat de dr. Florin Bengean. La Deda se întâlnește o deschidere extraordinară și o receptivitate deosebită, cum rar se poate întâlni în alte locuri, față de activitățile culturale, față de tot ce înseamnă cultură, frumos, valoare.

Volumul de față apare prin colaborarea prolifică a mai multor instituții: Primăria Comunei Deda, Despărțământul Central Județean Mureș al ASTREI, Fundația Culturală „Vasile Netea" și Biblioteca Municipală „Petru Maior" din Reghin. Un cuvânt special de mulțumire trebuie să aducem doamnei Lucreția Cadar, Primarul Comunei Deda, Primăriei Comunei Deda și Consiliului Local Deda, pentru sprijinul financiar acordat la tipărirea acestui volum, precum și pentru susținerea consistentă acordată activităților culturale care au loc la Deda și nu numai.

Acest volum însumează studiile științifice ale mai multor colaboratori ai noștri: profesori, preoți, filologi, ziariști, istorici, arhiviști, cercetători, muzeografi etc., cărora le mulțumim pentru colaborarea rodnică, precum și pentru seriozitatea și profesionalismul de care au dat dovadă în elaborarea materialelor cuprinse în paginile acestui volum. Cartea aceasta reunește mai multe studii științifice, unele dintre ele fiind susținute la diferite manifestări cu caracter cultural: conferințe, simpozioane, colocvii etc. Cartea aceasta cuprinde tradiție, folclor, cultură, spiritualitate, atât din vremuri istorice, cât și din contemporaneitate. Lucrarea aceasta este și o cronică a evenimentelor din trecut, precum și a celor de azi.

Structura acestui volum este următoarea: după prefața semnată de dr. Florin Bengean (fiu al satului Deda), urmează un material extrem de interesant al doamnei Lucreția Cadar, primarul Comunei Deda. Apoi cartea este împărțită în mai multe capitole astfel: I. Istorie, Cultură, Civilizație;  II. Credință străbună; III. Etnografie și folclor; IV. Cărturarul Vasile Netea - omagiat la Târgu-Mureș în noiembrie 2015; V. Cărturarul Vasile Netea - comemorat la Deda în martie 2016; VI. Cărturarul Vasile Netea - omagiat la Reghin. Mulțumim tuturor celor care și-au adus aportul la apariția acestui volum.

Prin personalitățile de marcă pe care le-a dat de-a lungul timpului, precum și prin istoria, cultura, tradiția și spiritualitatea sa, Deda reprezintă un punct de reper pentru spațiul transilvănean, o vatră pentru întreg neamul românesc. Deda este acel loc binecuvântat, un loc unde se îmbină armonios frumusețea locurilor cu hărnicia și bunătatea oamenilor, atât a celor din trecut cât și a celor de azi.

Lasă un comentariu