„Eroi au fost, eroi sunt încă…"

Motto: „Erou este acela care și-a dăruit viața unui lucru mai important ca el însuși." (Joseph Campbell)

Pentru cei care încă nu au aflat, sau nu-și mai amintesc (sau nu doresc să li se amintească), precizez că Oarba de Mureș este un sat transilvan aparținând orașului Iernut, din județul Mureș, unde, în toamna anului 1944, s-a desfășurat cea mai mare bătălie a Campaniei din Vest. Este locul în care au pierit peste 11.000 de români, într-una din cele mai sângeroase lupte ale celui de-Al Doilea Război Mondial.

Întru neuitarea celor căzuți între 17 septembrie - 5 octombrie 1944 pentru eliberarea Ardealului de Nord „...după încetarea luptelor și retragerea definitivă a trupelor germane, localnicii, locuitori ai satelor vecine câmpului de bătaie, au adunat, cu carele și căruțele, cu tărgile și cu brațele, trupurile eroilor căzuți pe dealul Sângeorgiu, le-au înhumat la cota 495 și au ridicat acolo o troiță care a marcat locul până nu demult... (…) În anul 1949, după cinci ani de la evenimente, la inițiativa localnicilor, se amenajează Monumentul Eroilor de la Oarba de Mureș pe amplasamentul actual, după proiectul inginerilor Virgil Moldovan din Târgu-Mureș, participant la Marea Unire din 1918 și Ștefan Soimosy, și construit de către sculptorul Hirsay Mozes din Stânceni. Aici s-au mutat osemintele tuturor eroilor înhumați la troiță. Este inaugurat la 9 mai 1950, la aniversarea a 5 ani de la terminarea războiului. Sunt depuși aici peste 3500 de eroi, din care identificați în arhive doar aproximativ 1170. Numai 165 dintre acești eroi au însemn de căpătâi." (Victor Țițiu)

Pe soclul Monumentului stă scris: „Glorie Eroilor Români căzuți pentru apărarea Patriei".

„La 16 septembrie 1944, Regimentul 3 Dorobanți (…) a primit ordin să forțeze râul Mureș, în zona localității Cipău. Începea una dintre cele mai tragice pagini înscrise de ostașii români în cronica eroică a eliberării Transilvaniei. Pe Mureș, inamicul avea doar elemente de acoperire (avanposturi), iar cu grosul forțelor sale era organizat pe creasta Dealului. Avea astfel avantajul unui întins câmp de vedere și supraveghere pe valea râului și în adâncime, dincolo de Mureș, pe pantele Dealului Cucerdea, zona ocupată de armata română, până pe culmea acestui masiv deluros. În acest spațiu se putea supraveghea orice mișcare. În plus, avea în față cursul râului Mureș, destul de dificil de traversat.

Ordinul primit era temerar, căci atacarea pieptiș a acestui deal, după forțarea Mureșului, părea imposibilă. Dar obstacolul trebuia înlăturat. El rămânea o piedică în aprovizionarea cu muniție și evacuarea răniților, pe lângă avantajul câmpului de vedere și tragere de care beneficia inamicul și-i făcea poziția inexpugnabilă. La nord de Mureș, pe pantele de sud ale dealului Sângeorgiu, se afla localitatea Oarba de Mureș, pe care inamicul organizase un punct de sprijin destul de puternic pentru dejucarea unei acțiuni de forțare a acestui important curs de apă, de către unitățile române.

Executarea ordinului de mai sus este debutul unei epopei: „Epopeea Oarba de Mureș", care a început la 17 septembrie 1944 și a durat 20 de zile, pâna la 6 octombrie 1944, reprezentând momentele cele mai dramatice la care am participat cu ostașii R. 3 D în luptele pentru eliberarea Transilvaniei de nord-vest." (Gen. Constantin Isărescu, „Jurnal de front")

„Unitățile românești erau pregătite, dar nu aveam în dotare tehnică corespunzatoare. Când au început gerurile în Tatra, s-au blocat închizătorile la arme. Ostașii erau fără mănuși și le înghețau mâinile. (…) Bătălia de la Oarba de Mureș a însemnat trei divizii și Regimentul 115, care era fostul regiment mareșal Antonescu, cu ostași de 1,80, 1,90 (înălțime - n.red.). Domnule, când i-au băgat p-ăștia, în luptă, nemții i-au făcut zob. Niște tipi înalți, cum e acum Regimentul 30 Gardă. Până la urmă i-am preluat noi, Regimentul 3 Dorobanți. (…)Vreau să spun că foarte multe companii de la noi intrau în lupta la baionetă. Ostașul român era provenit numai de la țară, el cu arma nu prea se juca, el o apuca și dădea cu ea, ca și cu ciomagul. Pe terasele astea, pe coastele astea, erau vii, iar viile astea au pari d-ăștia care se pun în pământ, să sprijine via, iar ostașii au luat parii, și-au pus armele în bandulieră, și s-au năpustit în tranșee peste nemți.(…) Cu ei am trăit acest moment, când compania, când ostașii din compania asta, în frunte cu un viteaz ofițer, s-au bătut cu pari și la baionetă cu nemții, și i-au respins. Nemții au pus apoi în bătaie o subunitate de brandturi (mortiere - n.red.).

Ne-am adăpostit și ofițerul a fost lovit de o schijă de brandt și a murit acolo. Eu am participat la această luptă corp la corp, și am văzut vitejia ostașului român, curajos, rezistent la foame și la frig..". (General (r) Alexandru Tudora, președintele filialei Asociației Naționale a Veteranilor de Război „Mareșal Prezan" a Sectorului 2 București)

Am decupat, nu întâmplător, amintirile de mai sus din jurnalele de front ale unor veterani de război din alte zone ale țării, fiindcă, oriunde s-ar afla, bărbații care au servit Patria sub Tricolor gândesc și simt la fel. Ca un singur trup, ca o singură inimă. Onoare și Patrie!

Cu prilejul aniversării a 72 de ani de la eliberarea orașului Târgu-Mureș și a bătăliei de la Oarba de Mureș, Garnizoana Târgu-Mureș, în colaborare cu Consiliul Județean Mureș și Clubul Ofițerilor de Tancuri Mureș, au organizat, miercuri, 28 septembrie 2016, în Sala Mică a Palatului Culturii, o amplă manifestare evocatoare.

După intonarea Imnului de Stat - de către eleva Cristina Maria Șimon, de la Școala Gimnazială din Sângeorgiu de Mureș, care, în finalul manifestării, a interpretat și un „Cântec de cătănie" - alocuțiunea domnului colonel Valentin Iacob, șeful Statului Major, a deschis sesiunea de comunicări consacrate omagierii eroilor care s-au jertfit pe câmpul de luptă în cel de-Al Doilea Război Mondial, dar și pentru a-i onora, cu nesfârșită amirație și recunoștință, pe puținii supraviețuitori ai bătăliilor pentru neatârnarea Neamului și apărarea pământului strămoșesc.

Oaspete special al manifestării onorate de prezența prefectului județului, și a consilierilor județeni, catalizând interesul unui public avizat, alăturând militari, cadre didactice, jurnaliști, oameni de cultură, reprezentanți ai Consiliului Județean, ș.a., a fost domnul general de brigadă (r) Marin Ștefănescu, veteran de război, președinte de onoare al ANVR, filiala Mureș, care, la respectabila vârstă de 96 de ani, a demonstrat că își poate citi, în picioare, la microfon, fără ochelari, însemnările intitulate „Eu am luptat pentru libertatea județului Mureș și a României".

Seria comunicărilor a fost deschisă de domnul col. (r) dr. Viorel Filip, care a vorbit despre „Acțiunile Armatei Române în timpul campaniei din Vest, după 23 August 1944"; maior Sergiu Petru Colceriu a prezentat „Desfășurarea acțiunilor pentru eliberarea orașului Târgu-Mureș".

Cum spuneam, onorabilul veteran de război, domnul general de brigadă (r) Marin Ștefănescu și-a depănat amintirile de pe front, urmat de domnul colonel Ionel Corcodel, președintele ANCMRR din MApN - Filiala Baia Mare, care a dat citire mesajului și amintirilor unui alt ilustru veteran de război - domnul general de brigadă (r) Haralambie Cacină, președintele ANVR, filiala Maramureș, pe care problemele de sănătate l-au împiedicat să participe la întâlnirea cu publicul târgumureșean.

„Bătălia de la Oarba de Mureș, trăirile unui supraviețuitor" s-a intitulat textul veteranului băimărean, prezentat de domnul colonel Ionel Corcodel.

Sufletul manifestării, inițiator, moderator și comentator al lansării de carte ce avea să încheie manifestarea, profesorul și publicistul Nicolae Balint a prezentat, succint, „Acțiunile informative/contrainformative ale secției a II-a din M.St.M în teritoriul vremelnic ocupat de Ungaria horthystă" - un subiect interesant, care ar merita un spațiu mult mai amplu de dezbatere, iar prof. dr. Florin Bengean a dat citire studiului privind „Situația bisericilor românești în nord-vestul Transilvaniei, în perioada 1940 - 1944".

Prima parte a simpozionului a fost încheiată cu fior liric de președintele Ligii Scriitorilor Români, filiala Mureș, col. (r) Mircea Dorin Istrate, care a recitat poezia „Toamna la Oarba", din creația proprie, compusă cu acest prilej.

Lansarea cărții „În avanpostul luptei pentru supraviețuire 1938-1940", în prezența autorului - col. (r) Dan Prisăcaru, realizată cu profesionalism de publicistul Nicolae Balint și conf. univ. dr. Adrian Șimon, a încheiat o manifestare frumoasă, densă, moderată de domnul colonel (r) Aurel Bochiș - președintele Clubului Ofițerilor de Tancuri Mureș - și onorată de domnul Lucian Goga, prefectul județului Mureș, care, în cuvinte calde, a salutat simpozionul dedicat „semnificației istorice a zilei de 28 septembrie, în care aducem un pios omagiu celor care și-au jertfit existența, cu dragostea de patrie în suflet, în urmă cu 72 de ani, în bătăliile de eliberare a orașului Târgu-Mureș și cea de la Oarba de Mureș. Glorie eternă și veșnică recunoștință eroilor neamului românesc!"

Lasă un comentariu