Locuințe de serviciu pentru funcționarii publici

Distribuie pe:

Guvernul a lansat, în ședința de miercuri, 28 septembrie 2016, programul multianual „Construcția de locuințe de serviciu", inițiat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), ai căror beneficiari vor fi funcționarii publici, precum și angajații din instituții publice centrale și locale, care nu dețin sau nu au deținut, individual sau în comun, împreună cu soții lor, în proprietate o locuință în localitatea în care își desfășoară activitatea, indiferent de modul în care a fost dobândită, cu excepția cotelor-părți din locuințe dobândite prin moștenire.

Programul se dezvoltă pe terenuri proprietate publică a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, puse la dispoziția Agenției Naționale pentru Locuințe (ANL), care le preia în folosință gratuită, în condițiile legii. În cadrul programului pot fi incluse și construcții aflate în diverse stadii de execuție ori finalizate și neexploatate. Lucrările de utilități (apă, canalizare, energie termică și electrică, gaze naturale) se realizează de către autoritățile locale cu minimum 90 de zile înainte de termenul de punere în funcțiune a locuințelor.

Sumele necesare finanțării programului se vor asigura de la bugetul de stat, prin MDRAP, din bugetele locale, precum și din alte surse legal constituite.

De menționat că locuințele de serviciu pot fi doar închiriate, nu și cumpărate de către funcționarii publici.

Lasă un comentariu