Sărbătoare a culturii și a cărții, la Deda

Deda, frumoasa localitate de pe Valea Mureșului Superior, a găzduit un eveniment cultural de mare anvergură. Joi, 29 septembrie 2016, de la ora 10,30, la sediul Primăriei Comunei Deda a avut loc Simpozionul Național cu tema „Tradiție, Cultură, Spiritualitate în Deda și împrejurimi", ediția a IV-a, eveniment ce a fost organizat de Primăria Comunei Deda, Despărțământul Central Județean Mureș al ASTREI, Fundația Culturală „Vasile Netea", Biblioteca Municipală „Petru Maior" Reghin. Tema de anul acesta luată în dezbatere a fost Cartea - mărturie a românismului pe Valea Mureșului Superior. În cadrul acestui amplu eveniment cultural, ce iată, a devenit deja o tradiție pentru localitatea Deda, s-au lansat și s-au prezentat mai multe cărți cu tematică referitoare în primul rând la comuna Deda, dar și la frumoasele sale împrejurimi. Evenimentul s-a bucurat de un public numeros și de bună calitate: profesori, preoți, filologi, cercetători, istorici etc.

Pentru început, doamna Lucreția Cadar, primarul comunei Deda, un om iubitor de cultură, de frumos și de tot ce înseamnă element de valoare, a mulțumit tuturor participanților și a vorbit despre importanța acestui eveniment cultural marcant și în general despre valoarea tuturor activităților cu caracter cultural-științific care au loc la Deda.

A fost prezentată apoi cartea Tradiție, Cultură, Spiritualitate în Deda și împrejurimi, volumul III, care apare sub egida editurii Eurocarpatica, din Sfântu Gheorghe, care reprezintă un anuar al comunei Deda, fapt ce denotă potențialul cultural extraordinar pe care îl are comuna Deda. Puține comune din județ și chiar din țară au un asemenea potențial cultural deosebit. Volumul a apărut cu sprijinul material al Primăriei și al Consiliului Local Deda, și bineînțeles prin bunăvoința doamnei primar Lucreția Cadar. Acest volum însumează studiile științifice ale mai multor personalități: profesori, preoți, filologi, ziariști, istorici, arhiviști, cercetători, muzeografi etc., cărora le aducem cuvânt de felicitare pentru seriozitatea și profesionalismul de care au dat dovadă în elaborarea materialelor cuprinse în paginile acestui volum.

În cadrul acestei manifestări culturale desfășurate sub semnul cărții, au fost prezentate mai multe apariții editoriale de excepție. Au susținut expuneri: distinsul cărturar Lazăr Lădariu, președintele Despărțământului Central Județean Mureș al ASTREI; dr. Ioan Lăcătușu, directorul Centrului European de Studii Covasna-Harghita, care i-a acordat domnului Lazăr Lădariu o diploma aniversară; dr. Nicolae Băciuț, directorul Direcției pentru Cultură Mureș; distinsul tehnician arhitect Ioan Eugen Man; Dimitrie Poptămaș, președintele Fundației Culturale „Vasile Netea"; scriitorul toplițean Ilie Șandru; cercetător științific Maria Borzan; preot Vasile Chiorean; prof. Adriana Cengher; prof. Mihai Stavilă; prof. Ioan Torpan, prof. dr. Florin Bengean, fiu al satului Deda, coordonatorul întregului eveniment cultural. Au fost susținute expuneri extrem de interesante și atractive, au fost lansate și prezentate cu acest prilej o serie de apariții editoriale care au văzut lumina tiparului, au fost prezentate, de asemenea, și lucrări ce urmează a fi editate în viitorul apropiat.

Putem spune că această marcantă activitate a fost o adevărată sărbătoare culturală a Mureșului Superior, o sărbătoare a cărții, care a scos în evidență noi aspecte referitoare la tradiția, cultura, spiritualitatea, istoria frumoasei localități Deda și a meleagurilor ce o înconjoară. Deda se impune, atât în trecutul istoric, cât și în contemporaneitate, ca o vatră a românismului curat și a creștinismului pur și sănătos, o vatră de cultură și spiritualitate atât pentru Valea Mureșului Superior, cât și pentru întreg spațiul românesc. Deda reprezintă locul unde s-au născut o serie de personalități marcante ale culturii și spiritualității românești, care au lăsat posterității opere impresionante, atât prin dimensiunile lor, cât și prin valoarea greu de egalat, prin diversitatea temelor abordate, precum și printr-un stil original. A-i cinsti pe iluștrii înaintași, pe cei care au scris istorie nepieritoare prin faptele lor, e un lucru normal și firesc. Noi, cei din Deda, îi cinstim pe iluștrii noștri înaintași, îi cinstim pe toți aceia care s-au născut pe aceste meleaguri binecuvântate și, prin activitatea lor rodnică, au făcut mare cinste și onoare locurilor natale. Tocmai acesta este și sensul unor activități, precum cea de joi, 29 septembrie, de la Deda, de a-i cinsti pe cei de dinaintea noastră care, cu faptele lor, au scris istoria acestor locuri.

Prin personalitățile de marcă pe care le-a dat de-a lungul timpului, precum și prin istoria, cultura, tradiția și spiritualitatea sa, Deda reprezintă un punct de reper pentru spațiul transilvănean, o vatră pentru întreg neamul românesc. Deda este acel loc binecuvântat, un loc unde se îmbină armonios frumusețea locurilor cu hărnicia și bunătatea oamenilor, atât a celor din trecut, cât și a celor de azi.

 

Lasă un comentariu