Discrepanța dintre cerere și ofertă pe piața muncii îngroașă rândurile șomerilor în Regiunea de Dezvoltare Centru

Distribuie pe:

Potrivit unui studiu bazat pe analiza datelor statistice din ultimii 10-15 ani privind situația forței de muncă, cele cinci județe arondate Regiunii de Dezvoltare Centru - Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu - se confruntă cu o rată relativ ridicată a șomajului, plasând Regiunea Centru pe a treia poziție la nivel național (9,3% în 2015), atât în perioadele de recesiune cât și în cele de creștere economică.

Cauza principală a șomajului - relevă autorii documentului - este nepotrivirea între oferta de forță de muncă și cea de locuri de muncă disponibile. Dispariția unor mari unități economice care ofereau mii de locuri de muncă înainte de 1989 se resimte, și în prezent, în multe orașe mici ale Regiunii Centru. Printre categoriile sociale puternic afectate de șomaj în Uniunea Europeană se numără tinerii, datele statistice arătând că tinerii din regiunea noastră își găsesc mai greu un loc de muncă. Conform Eurostat, în anul 2015, rata șomajului în rândul populației de 15-29 de ani din Regiunea Centru se ridica la 17,1%, regiunea noastră ocupând locul al patrulea la nivel național în ce privește valoarea acestui indicator. „Paradoxal - comentează autorii - angajatorii găsesc din ce în ce mai greu forță de muncă specializată. În mod evident, această situație are drept principală cauză neconcordanța între ceea ce oferă ca rezultate sistemul de pregătire profesională și profesiile și specializările cerute pe piața muncii. Discrepanțele sunt atât de natură cantitativă, reflectându-se într-un dezechilibru structural între cererea și oferta de pe piața muncii, cât și de natură calitativă, și aici avem în vedere nivelul de pregătire profesională considerat necorespunzător de către angajatori în cazul unui număr important de absolvenți".

Studiul relevă, totodată, declinul învățământului profesional în România postdecembristă, începând de la pierderea interesului pentru acest tip de învățământ până la degradarea infrastructurii fizice. Dat fiind că reformele în domeniul formării profesionale aplicate după 1989 au fost lipsite de coerență și neancorate în realitățile economice, tot mai mulți tineri au dificultăți la intrarea pe piața muncii sau sunt nevoiți să practice profesii fără legătură cu studiile absolvite. Pe de altă parte, perioada și calitatea stagiilor efective de practică pe care le realizează elevii și studenții din instituțiile de învățământ tehnic și profesional reprezintă un punct slab al sistemului de învățământ.

În 2015, în județul Mureș, numărul șomerilor cu vârsta sub 25 de ani a fost de 1.964 de persoane, iar al celor cu vârsta de 25-29 de ani a fost de 1.050.

În perioada de referință, cei mai puțini șomeri tineri din județele arondate Regiunii de Dezvoltare Centru s-au înregistrat în Covasna.

Studiul citat face parte din Raportul de activitate pe semestrul I al anului 2016, întocmit de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru.

Lasă un comentariu