HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN MUREȘ

Distribuie pe:

Delegarea depozitului de deșeuri nepericuloase de la Sânpaul

În ședința de joi, 29 septembrie 2016, Consiliul Județean (CJ) Mureș a aprobat atribuirea și încheierea contractului de delegare a operării și administrării depozitului de deșeuri nepericuloase de la Sânpaul și efectuarea transportului deșeurilor de la stațiile de transfer Râciu, Târnăveni și Bălăușeri și a reziduurilor de la stațiile de sortare Acățari, Râciu, Târnăveni și Bălăușeri la acest depozit.

„Consiliul Județean Mureș a publicat în data de 17.05.2016 anunțul de concesionare nr. 2.838 în vederea atribuirii contractului având ca obiect delegarea operării și administrării depozitului de deșeuri nepericuloase de la Sânpaul (...).

Comisia de evaluare a desemnat câștigătoare oferta depusă de către Asocierea SC Iridex Group Import Export SRL București - SC Servicii Salubritate București SA, reprezentată prin liderul asocierii desemnat - SC Iridex Group Import Export SRL București, cu care, în termenul legal reglementat, urmează a se încheia contractul (...). Redevența solicitată prin contractul de delegare a operării serviciului este în cuantum de 5.880.636,87 lei/an, fără TVA.

Prin urmare, față de toate considerentele mai sus arătate, pentru încheierea contractului de delegare a operării și administrării depozitului de deșeuri nepericuloase de la Sânpaul (...), se impune a fi supusă aprobării plenului deliberativului, atât atribuirea cât și aprobarea și încheierea acestuia", se arată în expunerea de motive.

Péter Ferenc, președintele CJ Mureș, a declarat că depozitul de la Sânpaul va fi operațional în maximum trei luni.

 

Traseu rutier Târgu-Mureș - Aeroportul „Transilvania"

În aceeași ședință, CJ a aprobat noi licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane, prin curse regulate speciale.

Unul dintre trasee se va desfășura pe ruta Târgu-Mureș - Aeroportul „Transilvania" (Vidrasău), licența fiind obținută de firma SC Titemy SRL. Un alt traseu aprobat este pe ruta Laslău Mic - Băgaciu - Târnăveni, câștigat de firma SC Adeea Prodcom SRL, iar altul, pe ruta Dămieni - Călugăreni - Sovata, efectuat de firma SC Transbernad SRL.

Pe de altă parte, consilierii județeni au aprobat și atribuirea unei licențe de traseu nou, cuprins în programul județean de transport rutier public de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 2014 - 2019.

Astfel, pe baza rezultatelor publicate de Agenția pentru Agenda Digitală a Românei (București) la ședința de atribuire electronică națională din data de 12 septembrie 2016, operatorul de transport SC Happy Serv SRL a fost desemnat câștigător al licitației pentru traseul Luduș - Ranta - Cipăieni.

Din cauza lipsei de solicitări din partea operatorilor de transport, nu au fost atribuite traseele Târgu-Mureș - Ernei - Isla - Sâmbriaș; Târgu-Mureș - Teleac, Târnăveni - Bahnea - Cund, Târnăveni - Abuș - Păucișoara - Ceuaș și Sighișoara - Apold - Vulcan - Daia.

 

Drumul Județean 106 Sibiu - Sighișoara a fost „dezlipit"

În regim de urgență, consilierii județeni au luat act de înscrierea în cartea funciară nr. 51684/Apold a dreptului de proprietate al județului Mureș asupra sectorului din drumul județean DJ 106 Sibiu Agnita - Apold - Sighișoara, situat între km 93+380 - 94+668, și au aprobat „dezlipirea" corpului de proprietate menționat în trei loturi.

„DJ106 își are originea în municipiul Sibiu și punctul terminal în municipiul Sighișoara. Lungimea drumului DJ106, supus modernizării este de 37,312 km, între km 60+711 la ieșirea din orașul Agnita, până la km 98+023 la intrarea în municipiul Sighișoara. În județul Mureș, are o lungime de 15,533 km, între km 82+490-98+023. Pentru a avea posibilitatea depunerii cererilor de finanțare și accesării fondurilor europene s-a impus realizarea documentației cadastrale și înscrierea în Cartea Funciară a drumului județean DJ106.

Imobilul poate fi modificat prin alipiri sau dezlipiri. Aceste operațiuni de modificare a imobilului au caracter material și nu implică niciun transfer de proprietate.

În acest caz, se propune dezlipirea sectorului de drum DJ106 situat între km 93+380 - 94+668 în trei loturi, după cum urmează: lot 1 - Km 93+380 - Km 93+706 - în suprafața de 6.488mp, lot 2 - Km 93+706 - Km 93+719 - în suprafața de 245 mp, și lot 3 - Km 93+719 - Km 94+668 - în suprafața de 17.633mp, președintele CJ fiind mandatat să semneze toate documentațiile necesare efectuării acestei operațiuni", se explică în expunerea de motive.

Lasă un comentariu