Stimulente financiare pentru șomerii de lungă durată

Măsuri concrete de stimulare a ocupării forței de muncă au fost adoptate de Guvern în ședința din 28 septembrie 2016, acestea vizând, în special, șomerii.

Astfel, șomerii de lungă durată, grup vulnerabil prea puțin sprijinit până în prezent, care decid să își schimbe domiciliul la o distanță mai mare de 50 kilometri, pentru a deveni angajați, vor beneficia de o primă de instalare, după cum urmează: 12.500 de lei pentru persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate și, prin urmare, își schimbă domiciliul; 15.500 lei pentru persoanele care sunt însoțite de membrii familiei care își schimbă domiciliul; în cazul în care ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare, unul va primi 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei; în situația în care persoanelor care îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare li se asigură de către angajator sau autoritățile publice locale sau centrale locuință de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, acestea beneficiază, fiecare, doar de o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei sau 6.500 de lei, în funcție de situație.

Prima de instalare se acordă în două tranșe: 50% din cuantumul stabilit, la data instalării și 50%, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

O altă facilitate acordată șomerilor înregistrați care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, în situația în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puțin 3 luni, este prima de activare în valoare de 500 lei neimpozabilă.

Un alt stimulent financiar se referă la prima de încadrare, cuantumul acesteia calculându-se la 0,5 lei/km dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporțional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfășoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă. Această primă de încadrare se va acorda lunar, pentru o perioadă de 12 luni, șomerilor înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanță mai mare de 15 km de localitatea în care își au domiciliul stabil sau reședința. 

Lasă un comentariu