„COMORI FILOCALICE"

Distribuie pe:

„Cel ce se roagă întru cumințenie rabdă cele ce-i vin asupra-i. Iar cel ce ține minte răul, încă nu s-a rugat curat.

De nu vrei să pătimești răul, să nu vrei nici să-l faci, pentru că lucrul dintâi urmează neapărat celui de al doilea. «Căci ce seamănă fiecare, aceea va și secera».

Semănând de voie bună cele rele și secerându-le fără de voie, trebuie să ne minunăm de dreptatea lui Dumnezeu.

E mai rău cel ce săvârșește răul într-ascuns, decât cel ce săvârșește nedreptatea pe față. Pentru aceasta își va lua plata sa".

Sfântul MARCU ASCETUL

„FILOCALIA" vol. I, pag. 241

***

„Cel ce împletește viclenii și face răul într-ascuns este, după Sfânta Scriptură «șarpe ce șade în cale și mușcă copita calului».

Precum nu pot paște la un loc oile și lupii, așa nu poate avea milă cel ce îl lucrează cu viclenie pe aproapele, dar cu siguranță își va lua plata.

Precum nu se îngăduie apa și focul laolaltă, așa nu se îngăduie întreolaltă apărarea și smerenia.

Cel care cere iertare de păcate iubește smerenia cugetului. Iar cel ce osândește pe altul își pecetluiește relele sale".

Ibidem

***

„Nu lăsa păcatul neșters (neiertat), chiar dacă ar fi cât de mic, ca să nu te tragă pe urmă la rele mai mari.

De vrei să te mântuiești, iubește cuvântul adevărat și nu lepăda niciodată, fără judecată, mustrarea.

Cel ce primește cuvintele adevărului, primește pe Dumnezeu Cuvântul. Căci zice: «Cel ce vă primește pe voi, pe mine mă primește».

Mai bine este a ne ruga pentru aproapele cu evlavie, decât a-l mustra tot timpul. Cel ce se leapădă cu adevărat de păcate (pocăiește) este luat în derâdere de cei nebuni, dar acest lucru este un semn de bună plăcere la Dumnezeu".

Ibidem, pag. 242

P.S. Să luăm aminte la cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos: „Privegheați și vă rugați, că nu știți nici ziua nici ceasul..." și „Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece".

„COMORI FILOCALICE" - vol. II

Lasă un comentariu