SĂRBĂTORIREA A 10 ANI DE EXISTENȚĂ A LIGII SCRIITORILOR ROMÂNI

Distribuie pe:

Joi, 29 septembrie, în prezența unui numeros public, în sala armelor de la Cercul Militar Cluj-Napoca, în ședința inaugurală de toamnă a Cenaclului literar „Artur Silveștri", în prezența unor delegații din toată țara, inclusiv din Republica Moldova, s-a celebrat un deceniu de existență a Ligii Scriitorilor Români.

Filiala Mureș a fost reprezentată la această frumoasă și importantă manifestație de către o delegație din care au făcut parte: Mircea Dorin Istrate, președintele filialei, Petru Lechințan, membru L.S.R. filiala Mureș, talentata poetă sighișoreană Ana Drăghici și scriitoarea Gina Moldovan, delegația mureșeană fiind cea mai numeroasă dintre toate celelalte participante la manifestație. În numele filialei Mureș a luat cuvântul Petru Lechințan care a adresat salutul filialei Mureș tuturor participanților la această frumoasă și impresionantă ceremonie; domnului Al. Fl. Țene, președintele național al ligii, doamnei Voichița Pălăceanu Vereș, directoarea editurii „Napoca Nova" și purtătoarea de cuvânt a L.S.R., mulțumindu-le pentru sprijinul acordat înființării filialei Mureș, sprijinul personal pe care l-a primit pentru includerea creațiilor sale într-unul dintre cele mai imporante capitole ale cărții (pag. 464-505 la litera „L": 42 de pagini dintre care 4 color), delegatul mureșean fiind puternic aplaudat de către întreaga asistență prezentă în sală.

Cuvântul de deschidere i-a aparținut profesoarei Antonia Bodea, președintele cenaclului, care, de asemenea, a salutat pe toți cei prezenți veniți din Târgu-Mureș, Târnăveni, Sighișoara, Orhei-Republica Moldova, Craiova, Slatina, Iași și Baia Mare, după care Al. Fl. Tene a prezentat bilanțul principalelor activități în cei 10 ani de activitate a L.S.R., filiala Mureș, evidențiată fiind pentru numărul mare de membri, cât și pentru prolifica activitate a acestora, chiar dacă această filială are numai un an de la înființare, context în care domnului Mircea Dorin Istrate i-a fost oferită medalia „VIRTUTEA LITERARĂ", cea mai înaltă distincție acordată de L.S.R. Întreaga sală a ovaționat și aplaudat cu frenezie acest gest, pe acest „neastâmpărat" al poeziei ardelenești, pentru cantitatea și calitatea poeziilor sale, oferindu-ne o mare satisfacție tuturor, în primul rând delegației mureșene. Aceeași medalie a mai fost conferită unui număr de 11 scriitori consacrați ai filialelor din țară și din Republica Moldova (domnului Vasile Cocarcea președintele filialei Orhei autorul cărții „Ciuma Roșie", oferită celor prezenți).

În raportul său, președintele Al. Fl. Tene a subliniat aportul L.S.R. prin membrii săi, în cei 10 ani de activitate, depus în slujba literaturii române, promovarea creațiilor literare de bună calitate, în antologia și manifestarea cultural-artistică din cele 34 de filiale din țară și din străinătate. Prefața cărții (O istorie a literaturii române sub ochii noștri) aparține scriitorului Al. Fl. Tene, postfața lui Gavril Moisa, iar Iulia Perca, conducătorul fililei Cluj al L.S.R. și redactorul-șef al revistei „AGORA LITERARĂ", semnează capitolul „În memoriam", apreciind foarte elogios efortul celor care au gândit, acționat și realizat această lucrare. Creațiile din cele două volume sunt oglinzi în care se conturează panoramic și circular imaginea Ligii Scriitorilor, expresie a contribuției a acestei asociații la dezvoltarea literaturii române și a culturii în ansamblul ei. Despre toate acestea, cu multă modestie a vorbit doamna Voichița Pălăceanu Vereș, care a subliniat problematica realizării acestei cărți care cuprinde între coperțile acesteia laborioase lucrări, relațiile autorilor devenind o voce eternă, forme obiective și universale ale existenței umane, creația literară devenind antiteze literaturii. Atât poezia cât și proza, prin interferența dintre ele străbat aceste vremuri cu o necesitate a sufletului omenesc. Cartea mai oferă prilejul autorilor de a se cunoaște între ei și de a se prezenta cititorilor, cu ceea ce au considerat ei că le definește talentul și universul lor de creație.

Iulian Patca a atins cote maxime în momentul când a dat citire ultimei creații a poetului Ioan Cărășel, recent dispărut, „Mai am un vis", prezentând în cele din urmă cele mai recente reviste și cărți, foarte multe la număr, ale membrilor L.S.R.

Ceremonia s-a încheiat cu un emoționant recital la nai, interpretat cu măiestrie de către Constantin Istici din Gherla, răsplătit cu îndelungi aplauze. Conducerea L.S.R. i-a oferit acestuia cel mai nou material discografic al său „Jocul la Șură". 

Lasă un comentariu